Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2003


2004


2005


2002


2003


2004


2005


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 04-Dec 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,2

109,1

109,2

111,8

109,6

109,1

109,8

113,5

+

3,3

Mjukt bröd Bread

14,2

106,4

108,6

106,7

103,6

107,7

108,9

106,5

-

2,2

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,4

157,2

151,3

136,6

152,6

152,6

141,5

127,6

-

9,8

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,0

111,9

112,8

112,8

110,2

112,4

112,8

113,2

+

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

15,0

111,7

112,3

112,1

107,5

112,3

112,5

112,1

-

0,4

Grädde Cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Smör Butter

0,6

106,9

107,0

107,3

S

107,2

107,2

107,8

+

0,6

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Mejeriprodukter
Dairy products

32,2

110,1

110,7

110,0

106,6

110,4

110,8

109,4

-

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,9

127,4

125,8

119,2

116,2

131,4

126,9

125,8

-

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,2

108,4

103,8

108,9

107,8

103,8

103,0

109,8

+

6,6

Griskött Pig meat

3,4

99,8

96,8

100,5

103,8

102,4

104,4

106,7

+

2,2

Fjäderfäkött Poultry meat

3,9

98,3

99,7

101,0

S

96,9

106,8

98,8

-

7,5

Annat kött Other meat

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Kött Meat

13,8

103,3

101,3

104,6

106,1

102,6

105,7

105,9

+

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,2

108,8

106,5

105,8

112,3

108,1

105,0

106,1

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,9

106,6

104,4

105,4

109,7

105,9

105,7

106,1

+

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,0

108,8

107,9

107,7

108,3

108,7

108,6

108,0

-

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

109,9

109,6

109,4

109,0

110,0

110,0

109,7

-

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.