Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).1

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.1


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2003


2004


2005


2002


2003


2004


2005


Diff, %2

 

Weights, %

 

 

 

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 04-Dec 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,4

102,4

101,8

99,9

102,4

102,3

100,9

98,6

-

2,3

Mjukt bröd Bread

14,4

105,3

106,0

106,1

105,5

105,8

106,1

105,5

-

0,6

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,0

121,0

128,1

110,7

108,4

131,2

117,9

107,3

-

9,0

Socker Sugar

1,2

106,7

106,5

104,6

106,7

106,0

105,8

104,1

-

1,6

Margarin Margarine

4,2

104,0

104,6

102,4

102,3

104,8

103,5

101,9

-

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

34,2

104,3

104,7

102,8

103,5

105,2

103,8

102,1

-

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,3

113,2

113,7

113,3

108,7

113,7

113,7

112,9

-

0,7

Grädde Cream

3,4

108,4

108,7

108,6

105,8

109,2

109,2

108,2

-

0,9

Smör Butter

0,7

105,0

106,1

105,7

103,5

104,6

104,6

104,1

-

0,6

Ost Cheese

10,8

107,0

106,3

104,8

106,1

106,8

106,2

104,5

-

1,6

Glass Ice cream

3,4

99,4

100,6

99,2

99,4

100,2

100,3

98,3

-

2,0

Mejeriprodukter
Dairy products

31,6

108,5

108,8

107,8

106,2

108,8

108,7

107,4

-

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,2

110,2

111,5

109,8

109,7

112,0

110,8

111,7

+

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,1

109,9

108,5

113,8

105,3

105,9

105,4

114,1

+

8,3

Griskött Pig meat

3,3

112,8

113,2

114,9

114,1

113,7

112,9

117,4

+

4,0

Fjäderfäkött Poultry meat

3,8

100,5

100,9

99,7

101,4

100,5

100,8

100,7

-

0,1

Annat kött Other meat

1,2

112,9

116,2

115,3

114,6

112,9

117,4

113,9

-

2,9

Kött Meat

13,4

109,0

109,1

110,8

108,4

108,1

108,1

111,3

+

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,6

105,7

104,6

103,7

106,1

105,8

104,2

103,8

-

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,0

107,1

106,5

106,7

107,1

106,8

105,9

106,8

+

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

65,8

107,7

107,6

107,1

106,7

107,8

107,2

107,0

-

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

106,5

106,5

105,5

105,5

106,8

105,9

105,2

-

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Vid jämförelser mellan indexserierna bör observeras att mervärdeskatten registreras i konsumentprisindex men inte i övriga indexserier. When comparing the different indices, it must be observed that the VAT is included in CPI but not in the other indices.

2         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.