Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Prisutveckling på vissa produktionsmedel (delindex från PM-index).

8. Price trends for certain means of production (elementary indices from Input Price Index).


2000 = 100


2003


2004


2005


2002


2003


2004


2005


Diff, %

 

 

 

 

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 04-
Dec 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder, sammansatta
Animal feedingstuffs, compounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöt Cattle

105,4

109,0

99,6

107,3

107,9

102,1

99,7

-

2,3

Svin Pigs

109,5

115,4

104,3

111,0

114,2

107,8

104,0

-

3,5

Fjäderfä Poultry

113,9

119,7

112,2

115,3

115,3

113,3

112,2

-

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

106,1

103,9

101,1

109,3

105,4

103,6

100,6

-

2,9

Insektsmedel Insecticides

108,1

113,0

118,4

111,8

107,3

114,2

119,3

+

4,5

Ogräsmedel Herbicides

97,7

99,2

98,6

95,5

98,1

99,5

98,5

-

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödselmedel (mineralgödsel)
Fertilizers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel Straight fertilizers

119,8

129,9

134,3

107,7

125,0

134,4

135,0

+

0,4

Sammansatta Compounds

112,8

118,3

123,9

103,9

114,3

121,7

129,1

+

6,1