Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0605

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

2. Input Price Index.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2003


2004


2005


2003


2004


2005


2006


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar 05-
Mar 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,9

107,1

109,1

104,9

106,8

108,5

105,3

107,7

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,6

115,1

120,9

136,1

125,4

118,0

132,4

145,5

+

9,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilizers and soil improvers

6,8

116,4

124,3

129,3

114,6

125,0

128,8

133,1

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

3,0

100,7

101,5

100,7

100,8

101,6

100,5

92,0

-

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

0,9

112,9

117,1

118,0

111,0

117,1

118,5

119,1

+

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

22,6

106,0

110,3

103,4

106,6

111,0

103,9

104,0

+

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning
Maintenance of materials

8,1

118,6

124,1

129,2

118,1

124,1

127,5

129,7

+

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av byggnader
Maintenance of buildings

2,3

107,2

109,9

113,4

106,5

107,9

111,8

116,1

+

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

18,9

105,6

108,1

109,6

105,8

106,9

109,9

108,4

-

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning
Goods and services
currently consumed

79,1

109,3

113,5

114,6

110,6

113,0

114,1

116,1

+

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Materials

15,3

110,2

114,7

119,5

109,9

113,3

118,8

122,3

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,6

107,0

109,5

112,7

106,6

107,6

111,8

115,8

+

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to agricultural invest-

ment

20,9

109,4

113,3

117,7

109,0

111,8

116,9

120,6

+

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

109,3

113,4

115,3

110,3

112,7

114,7

117,0

+

2,0