Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0611

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2003


2004


2005


2003


2004


2005


2006


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt 05-Okt 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

102,4

101,8

99,9

102,0

101,0

99,2

98,0

-

1,2

Mjukt bröd Bread

14,3

105,3

106,0

106,1

105,9

106,1

105,5

107,3

+

1,7

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,8

121,0

128,1

110,7

126,6

122,3

107,6

133,0

+

23,6

Socker Sugar

1,1

106,7

106,5

104,6

107,1

106,1

104,2

105,1

+

0,8

Margarin Margarine

4,0

104,0

104,6

102,4

104,0

104,2

102,0

103,4

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,9

104,3

104,7

102,8

104,8

104,0

102,0

103,7

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,9

113,2

113,7

113,3

113,7

113,5

112,9

113,6

+

0,6

Grädde Cream

3,5

108,4

108,7

108,6

109,0

109,3

108,4

108,4

+

0,0

Smör Butter

0,6

105,0

106,1

105,7

105,8

106,7

104,9

104,8

-

0,1

Ost Cheese

10,9

107,0

106,3

104,8

107,3

106,3

104,1

104,4

+

0,3

Glass Ice cream

3,4

99,4

100,6

99,2

99,9

100,5

98,8

97,5

-

1,3

Mejeriprodukter
Dairy products

31,3

108,5

108,8

107,8

109,0

108,8

107,3

107,3

+

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,2

110,2

111,5

109,8

111,9

111,2

109,2

113,3

+

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,5

109,9

108,5

113,8

109,8

108,8

113,0

122,2

+

8,1

Griskött Pig meat

3,4

112,8

113,2

114,9

112,7

113,4

116,3

120,3

+

3,5

Fjäderfäkött Poultry meat

3,3

100,5

100,9

99,7

101,8

100,0

98,2

99,6

+

1,4

Annat kött Other meat

1,3

112,9

116,2

115,3

117,7

119,4

112,0

116,5

+

4,0

Kött Meat

13,5

109,0

109,1

110,8

109,7

109,3

110,1

116,1

+

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,1

105,7

104,6

103,7

105,4

103,9

103,4

104,6

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,6

107,1

106,5

106,7

107,2

106,2

106,2

109,4

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,1

107,7

107,6

107,1

108,1

107,4

106,6

108,5

+

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

106,5

106,5

105,5

106,9

106,2

104,9

106,7

+

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.