Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

2. Input Price Index.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2003


2004


2005


2003


2004


2005


2006


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov 05-
Nov 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,9

107,1

109,1

104,9

108,1

109,7

105,0

108,1

+

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,6

115,1

120,9

136,1

114,4

124,7

141,7

146,6

+

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilizers and soil improvers

6,8

116,4

124,3

129,3

116,3

128,3

129,0

135,7

+

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

3,0

100,7

101,5

100,7

100,8

101,6

100,5

92,0

-

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

0,9

112,9

117,1

118,0

115,5

117,4

117,3

120,9

+

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

22,6

106,0

110,3

103,4

105,5

106,4

102,8

109,4

+

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning
Maintenance of materials

8,1

118,6

124,1

129,2

119,4

124,7

130,9

133,4

+

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av byggnader
Maintenance of buildings

2,3

107,2

109,9

113,4

107,5

110,9

114,3

122,0

+

6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

18,9

105,6

108,1

109,6

105,6

109,2

108,8

108,8

-

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning
Goods and services
currently consumed

79,1

109,3

113,5

114,6

109,3

113,6

115,2

118,7

+

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Materials

15,3

110,2

114,7

119,8

111,2

116,3

120,9

124,1

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,6

107,0

109,5

112,7

107,1

110,6

113,6

122,3

+

7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to agricultural invest-

ment

20,9

109,4

113,3

117,9

110,1

114,8

119,0

123,6

+

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

109,3

113,4

115,3

109,4

113,9

116,0

119,7

+

3,3