Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

2. Input Price Index.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2003


2004


2005


2006


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 05-
Dec 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,9

109,1

104,9

107,9

108,1

109,7

105,0

108,1

+

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,6

120,9

136,1

146,8

113,7

123,6

141,0

144,7

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilizers and soil improvers

6,8

124,3

129,3

134,5

119,9

128,3

132,1

135,7

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

3,0

101,5

100,7

93,4

100,8

101,6

100,5

92,0

-

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

0,9

117,1

118,0

120,0

115,5

117,3

117,3

120,9

+

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

22,6

110,3

103,4

105,8

108,7

105,5

103,0

109,4

+

6,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning
Maintenance of materials

8,1

124,1

129,2

131,8

121,2

124,5

131,0

133,7

+

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av byggnader
Maintenance of buildings

2,3

109,9

113,4

119,3

107,4

111,1

114,5

122,1

+

6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

18,9

108,1

109,6

108,9

105,6

108,9

108,7

108,8

+

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning
Goods and services
currently consumed

79,1

113,5

114,6

117,4

110,6

113,1

115,4

118,5

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Materials

15,3

115,2

120,7

124,1

111,6

117,0

122,3

125,4

+

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,6

109,5

112,7

119,1

107,0

110,8

113,8

122,4

+

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to agricultural invest-

ment

20,9

113,7

118,6

122,7

110,4

115,3

120,1

124,6

+

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

113,5

115,4

118,5

110,5

113,6

116,4

119,8

+

2,9