Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2003


2004


2005


2006


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 05-Dec 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

109,2

111,8

111,9

109,1

109,8

113,5

112,0

-

1,3

Mjukt bröd Bread

14,1

108,6

106,7

107,7

107,7

108,9

106,5

108,2

+

1,6

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,2

151,3

136,6

163,2

152,6

141,5

127,6

224,4

+

75,8

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

32,8

112,8

112,8

114,2

112,4

112,8

113,2

115,8

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,5

112,3

112,1

110,8

112,3

112,5

112,1

110,0

-

1,9

Grädde Cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Smör Butter

S

107,0

107,3

S

107,2

107,2

107,8

108,5

+

0,6

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Mejeriprodukter
Dairy products

31,8

110,7

110,0

109,7

110,4

110,8

109,4

109,2

-

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,9

125,8

119,2

133,2

131,4

126,9

125,8

136,2

+

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,7

103,8

108,9

111,1

103,8

103,0

109,8

112,3

+

2,3

Griskött Pig meat

3,5

96,8

100,5

104,4

102,4

104,4

106,7

110,5

+

3,5

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

99,7

101,0

96,7

96,9

106,8

98,8

95,3

-

3,5

Annat kött Other meat

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Kött Meat

13,9

101,3

104,6

105,5

102,6

105,7

105,9

107,3

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,6

106,5

105,8

106,2

108,1

105,0

106,1

107,9

+

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,5

104,4

105,4

106,0

105,9

105,7

106,1

107,8

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,2

107,9

107,7

108,3

108,7

108,6

108,0

109,0

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

109,6

109,4

110,2

110,0

110,0

109,7

111,2

+

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.