Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2003


2004


2005


2006


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 05-Dec 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

101,8

99,9

98,1

102,3

100,9

98,6

98,0

-

0,6

Mjukt bröd Bread

14,3

106,0

106,1

106,4

105,8

106,1

105,5

107,8

+

2,2

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,8

128,1

110,7

119,7

131,2

117,9

107,3

133,8

+

24,7

Socker Sugar

1,1

106,5

104,6

104,8

106,0

105,8

104,1

105,0

+

0,9

Margarin Margarine

4,0

104,6

102,4

102,8

104,8

103,5

101,9

103,3

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,9

104,7

102,8

102,7

105,2

103,8

102,1

103,9

+

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,9

113,7

113,3

113,6

113,7

113,7

112,9

113,5

+

0,6

Grädde Cream

3,5

108,7

108,6

108,3

109,2

109,2

108,2

108,0

-

0,1

Smör Butter

0,6

106,1

105,7

104,6

104,6

104,6

104,1

102,5

-

1,5

Ost Cheese

10,9

106,3

104,8

104,2

106,8

106,2

104,5

104,8

+

0,2

Glass Ice cream

3,4

100,6

99,2

97,9

100,2

100,3

98,3

97,7

-

0,6

Mejeriprodukter
Dairy products

31,3

108,8

107,8

107,3

108,8

108,7

107,4

107,6

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,2

111,5

109,8

112,2

112,0

110,8

111,7

112,0

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,5

108,5

113,8

120,2

105,9

105,4

114,1

121,0

+

6,0

Griskött Pig meat

3,4

113,2

114,9

118,8

113,7

112,9

117,4

121,6

+

3,5

Fjäderfäkött Poultry meat

3,3

100,9

99,7

99,1

100,5

100,8

100,7

97,9

-

2,7

Annat kött Other meat

1,3

116,2

115,3

113,6

112,9

117,4

113,9

117,9

+

3,5

Kött Meat

13,5

109,1

110,8

114,5

108,1

108,1

111,3

115,3

+

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,1

104,6

103,7

104,0

105,8

104,2

103,8

104,5

+

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,6

106,5

106,7

108,4

106,8

105,9

106,8

109,1

+

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,1

107,6

107,1

107,9

107,8

107,2

107,0

108,3

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

106,5

105,5

106,0

106,8

105,9

105,2

106,7

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.