Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Prisutveckling på vissa produktionsmedel (delindex från PM-index).

8. Price trends for certain means of production (elementary indices from Input Price Index).


2000 = 100


2004


2005


2006


2003


2004


2005


2006


Diff, %

 

 

 

 

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 05-
Dec 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder, sammansatta
Animal feedingstuffs, compounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöt Cattle

109,0

99,6

101,7

107,9

102,1

99,7

103,5

+

3,7

Svin Pigs

115,4

104,3

106,3

114,2

107,8

104,0

109,8

+

5,5

Fjäderfä Poultry

119,7

112,2

113,2

115,3

113,3

112,2

115,0

+

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

103,9

101,1

95,2

105,4

103,6

100,6

94,1

-

6,4

Insektsmedel Insecticides

113,0

118,0

110,1

107,3

114,2

118,7

108,4

-

8,7

Ogräsmedel Herbicides

99,2

98,6

90,9

98,1

99,5

98,5

89,3

-

9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödselmedel (mineralgödsel)
Fertilizers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel Straight fertilizers

129,9

134,3

137,9

125,0

134,4

135,0

140,4

+

4,0

Sammansatta Compounds

118,3

123,9

130,9

114,3

121,7

129,1

130,7

+

1,2