Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0703

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet.

1. Price Indices in the Food Sector.

2000 = 100

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2007

Diff,%

 

 

 

 


Jan


Jan


Jan


Jan

Jan 06-
Jan 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

113,5

115,4

118,5

111,8

114,2

116,8

121,8

+

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

99,1

97,5

101,8

100,7

96,5

98,7

105,5

+

6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 1
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products1

109,6

109,4

110,2

109,4

109,2

109,7

111,2

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1
Consumer Price Index, food from price
regulated agricultural products1

106,5

105,5

106,0

106,7

105,8

104,9

106,5

+

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1
Consumer Price Index (CPI) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

107,0

107,5

109,0

106,6

106,6

107,2

109,3

+

1,9

Totalt exkl jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

107,1

107,7

109,2

106,6

106,6

107,4

109,0

+

1,5

Livsmedel, totalt Food, total

106,1

105,4

106,2

106,4

105,5

104,9

107,1

+

2,1

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

105,7

105,3

106,5

106,1

105,1

104,8

107,9

+

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the turn of the last year.