Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0703

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2004


2005


2006


2007


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 06-Jan 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

98,0

90,5

99,7

118,4

92,5

91,6

116,7

+

27,5

Korn Barley

2,4

90,6

87,3

103,9

110,5

89,0

92,5

135,6

+

46,5

Havre Oats

2,0

80,6

89,5

112,9

78,8

84,0

96,6

133,3

+

38,0

Råg Rye

0,4

90,7

95,9

113,1

96,5

92,9

102,2

130,9

+

28,2

Annan spannmål Other cereals

0,4

95,9

92,9

109,1

119,8

96,3

94,5

134,0

+

41,8

Spannmål Cereals1

10,6

92,7

89,9

104,0

108,4

90,2

93,3

125,4

+

34,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

128,8

134,3

144,4

147,4

124,8

136,3

147,5

+

8,2

Sockerbetor Sugar beets

3,7

106,8

110,7

79,0

107,0

106,8

110,7

79,0

-

28,7

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

99,5

86,5

86,5

99,5

86,5

86,5

86,5

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

110,1

114,0

89,5

113,2

109,2

114,3

90,0

-

21,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

102,6

106,0

107,9

96,8

108,4

103,5

112,3

+

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

105,4

108,4

116,3

110,5

104,9

111,2

118,5

+

6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

165,5

99,8

145,7

176,5

103,4

104,4

193,8

+

85,6

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

128,3

130,5

127,0

110,6

130,0

130,5

126,6

-

3,0

Annan potatis Other potatoes

0,5

104,1

91,9

89,8

104,1

104,1

91,9

89,8

-

2,3

Potatis Potatoes

4,0

155,1

101,4

137,5

162,3

105,7

105,2

175,8

+

67,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

135,4

122,2

114,4

113,5

112,3

107,0

106,5

-

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

108,1

102,9

110,1

113,3

102,2

104,1

121,7

+

16,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

86,9

98,6

107,0

84,7

95,7

102,4

110,6

+

8,0

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

86,4

99,0

107,7

83,9

95,9

102,9

111,4

+

8,2

- Kalv Calves

0,4

98,5

87,8

90,1

102,6

90,0

90,0

92,4

+

2,7

Svin Pigs

12,1

93,3

96,8

96,8

82,7

93,2

95,8

90,0

-

6,0

Får och getter Sheep and goats

0,3

114,7

114,4

114,6

110,5

109,9

114,3

110,4

-

3,4

Fjäderfä Poultry

3,1

101,9

98,1

97,6

99,1

100,6

97,7

97,6

-

0,1

Andra djur Other animals

1,4

68,3

68,1

81,9

69,5

65,3

78,4

80,0

+

2,0

Djur Animals

26,9

90,9

96,4

100,2

85,0

93,8

97,8

98,3

+

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

94,6

91,7

91,3

97,9

91,8

91,5

90,4

-

1,1

Ägg Eggs

2,8

106,0

97,7

107,3

119,8

98,4

103,7

110,9

+

7,0

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

109,3

112,2

147,5

97,1

105,8

129,1

151,7

+

17,5

Animaliska produkter
Animal products

36,2

96,0

92,9

94,6

99,5

92,8

93,8

94,3

+

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

93,8

94,4

97,0

93,3

93,2

95,5

96,0

+

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

99,1

97,5

101,8

100,7

96,5

98,7

105,5

+

6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Spannmålspriserna för ny skörd 2006 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2006 are preliminary and therefore they can be revised later.