Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0703

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU.

7. Output Price Index for the EU market.


2000 = 100


2004


2005


2006


Fjärde kvartalet Fourth quarter
1


Diff, %

 

 

 


2003


2004


2005


2006

Q 4 05 -Q 4 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU25 EU25

105,0

103,4

..

..

..

..

..

 

..

be

Belgien Belgium

99,7

100,8

..

..

..

..

113,7

 

..

cz

Tjeckien Czech Republic

102,9

95,9

96,8

..

..

..

99,1

 

..

dk

Danmark Denmark

94,9

93,6

..

94,1

94,9

94,6

98,9

+

4,5

de

Tyskland Germany

99,7

98,8

..

..

..

..

..

 

..

ee

Estland Estonia

127,4

130,8

133,6

..

..

..

136,4

 

..

gr

Grekland Greece

121,2

125,0

..

120,8

119,5

127,1

129,5

+

1,9

es

Spanien Spain

106,8

110,2

..

106,6

105,2

106,4

105,7

-

0,7

fr

Frankrike France

101,9

97,2

..

108,7

99,6

98,0

107,2

+

9,4

ie

Irland Ireland

101,8

102,3

..

..

..

122,5

106,6

-

13,0

it

Italien Italy

109,7

105,5

..

117,9

107,2

105,6

..

 

..

cy

Cypern Cyprus

121,0

121,9

..

118,0

128,0

132,1

142,0

+

7,5

lv

Lettland Latvia

124,1

140,3

..

..

..

..

157,5

 

..

lt

Litauen Lithuania

102,9

116,4

137,3

98,1

96,5

117,2

144,8

+

23,5

lu

Luxemburg Luxembourg

103,6

102,7

..

..

..

..

107,0

 

..

hu

Ungern Hungary

104,5

105,2

116,3

..

..

109,1

119,2

+

9,3

mt

Malta Malta

98,8

97,0

..

111,1

98,0

96,7

99,4

+

2,8

nl

Nederländerna Netherlands

99,6

101,0

112,4

..

..

..

121,3

 

..

at

Österrike Austria

101,5

102,6

..

..

..

..

110,4

 

..

pl

Polen Poland

105,7

103,7

..

100,7

108,0

108,2

114,4

+

5,7

pt

Portugal Portugal

111,1

108,9

113,3

112,1

114,0

110,3

119,6

+

8,4

si

Slovenien Slovenia

112,2

113,7

..

..

..

..

123,8

 

..

sk

Slovakien Slovakia

103,8

101,3

..

..

..

..

101,3

 

..

fi

Finland Finland

102,0

98,9

..

..

..

..

106,1

 

..

se

Sverige Sweden

99,1

97,5

101,8

100,6

96,4

98,8

105,5

+

6,9

uk

Storbritannien United Kingdom

113,2

109,6

..

..

..

..

117,7

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1         Från och med 2006 redovisas för EU-länderna på kvartalsvisa indextal istället för månadsindex (kvartal = Q). From 2006 the monthly indices are replaced by quarterly indices (Q = Quarter).