Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0704

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

2. Input Price Index.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2004


2005


2006


2007


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb 06-
Feb 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,9

109,1

104,9

107,7

107,6

104,4

107,3

111,4

+

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,6

120,9

136,1

146,8

114,8

126,9

142,6

143,5

+

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilizers and soil improvers

6,8

124,3

129,3

134,5

124,4

128,8

133,1

135,7

+

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

3,0

101,5

100,7

93,4

100,8

101,6

100,5

92,0

-

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

0,9

117,1

118,0

120,3

116,3

117,5

119,3

122,0

+

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

22,6

110,3

103,4

105,8

110,9

104,0

103,9

116,8

+

12,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning
Maintenance of materials

8,1

124,1

129,2

131,8

123,4

127,1

129,6

135,2

+

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av byggnader
Maintenance of buildings

2,3

109,9

113,4

119,3

107,7

111,5

115,7

123,5

+

6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

18,9

108,1

109,6

108,9

106,7

109,9

108,2

109,6

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning
Goods and services
currently consumed

79,1

113,5

114,6

117,4

112,2

113,3

115,9

121,1

+

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Materials

15,3

115,2

120,7

124,1

113,6

119,3

123,4

127,8

+

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,6

109,5

112,7

119,1

107,4

111,4

115,3

124,2

+

7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to agricultural invest-

ment

20,9

113,7

118,6

122,7

112,0

117,2

121,2

126,9

+

4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

113,5

115,4

118,5

112,1

114,1

117,0

122,3

+

4,5