Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0704

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2004


2005


2006


2007


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb 06-Feb 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

98,0

90,5

99,7

119,2

92,8

91,9

116,7

+

27,0

Korn Barley

2,4

90,6

87,3

103,9

111,4

89,4

92,9

135,6

+

45,9

Havre Oats

2,0

80,6

89,5

112,9

79,7

84,4

97,0

133,3

+

37,5

Råg Rye

0,4

90,7

95,9

113,1

97,4

93,4

102,6

130,9

+

27,7

Annan spannmål Other cereals

0,4

95,9

92,9

109,1

120,7

96,7

94,9

134,0

+

41,2

Spannmål Cereals1

10,6

92,7

89,9

104,0

109,2

90,6

93,6

125,4

+

33,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

128,8

134,3

144,4

147,7

124,9

136,4

147,5

+

8,1

Sockerbetor Sugar beets

3,7

106,8

110,7

79,0

107,0

106,8

110,7

79,0

-

28,7

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

99,5

86,5

86,5

99,5

86,5

86,5

86,5

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

110,1

114,0

89,5

113,3

109,2

114,3

90,0

-

21,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

102,6

106,0

107,9

96,8

108,4

103,5

112,3

+

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

105,4

108,4

116,3

111,2

105,9

111,7

118,5

+

6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

165,5

99,8

145,7

182,4

101,3

104,7

208,7

+

99,4

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

128,3

130,5

127,0

130,0

130,5

126,6

146,0

+

15,3

Annan potatis Other potatoes

0,5

104,1

91,9

89,8

104,1

104,1

91,9

89,8

-

2,3

Potatis Potatoes

4,0

155,1

101,4

137,5

168,7

104,1

105,0

189,3

+

80,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

135,4

122,2

114,4

123,8

82,2

91,2

107,5

+

17,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

108,1

102,9

110,1

114,7

101,5

103,9

123,2

+

18,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

86,9

98,6

107,0

87,8

96,0

105,0

110,6

+

5,3

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

86,4

99,0

107,7

87,2

96,2

105,7

111,4

+

5,4

- Kalv Calves

0,4

98,5

87,8

90,1

102,6

90,0

90,0

92,4

+

2,7

Svin Pigs

12,1

93,3

96,8

96,8

82,7

93,2

95,8

90,0

-

6,0

Får och getter Sheep and goats

0,3

114,7

114,4

114,6

120,4

124,6

124,1

119,9

-

3,5

Fjäderfä Poultry

3,1

101,9

98,1

97,6

101,9

100,6

97,6

97,7

+

0,1

Andra djur Other animals

1,4

68,3

68,1

81,9

69,5

63,7

80,5

80,0

-

0,7

Djur Animals

26,9

90,9

96,4

100,2

86,6

94,0

99,0

98,4

-

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

94,6

91,7

91,3

97,5

91,8

91,5

90,4

-

1,1

Ägg Eggs

2,8

106,0

97,7

107,3

112,3

96,9

100,4

107,8

+

7,4

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

109,3

113,1

150,0

101,3

106,0

152,2

128,3

-

15,7

Animaliska produkter
Animal products

36,2

96,0

92,9

94,7

98,8

92,7

94,4

93,2

-

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

93,8

94,4

97,0

93,6

93,2

96,4

95,4

-

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

99,1

97,6

101,8

101,4

96,3

99,1

105,6

+

6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Spannmålspriserna för ny skörd 2006 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2006 are preliminary and therefore they can be revised later.