Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0704

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2004


2005


2006


2007


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb 06-Feb 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,8

101,8

99,9

98,1

102,2

101,5

98,0

98,6

+

0,5

Mjukt bröd Bread

14,8

106,0

106,1

106,4

105,9

106,8

104,8

108,3

+

3,3

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,5

128,1

110,7

119,7

130,8

118,2

108,1

139,4

+

29,0

Socker Sugar

1,0

106,5

104,6

104,8

106,8

106,4

104,7

105,0

+

0,3

Margarin Margarine

3,8

104,6

102,4

102,8

105,0

104,2

102,4

103,7

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,9

104,7

102,8

102,7

105,0

104,3

101,5

104,6

+

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,5

113,7

113,3

113,6

113,6

114,2

113,2

113,5

+

0,2

Grädde Cream

3,2

108,7

108,6

108,3

108,4

108,9

108,6

108,2

-

0,4

Smör Butter

0,6

106,1

105,7

104,6

106,5

107,2

104,6

101,2

-

3,3

Ost Cheese

11,0

106,3

104,8

104,2

106,5

106,4

104,2

104,3

+

0,0

Glass Ice cream

3,5

100,6

99,2

97,9

100,4

100,5

98,1

97,5

-

0,5

Mejeriprodukter
Dairy products

30,8

108,8

107,8

107,3

108,8

108,9

107,2

107,1

-

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,9

111,5

109,8

112,2

112,1

110,7

112,0

113,1

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,6

108,5

113,8

120,2

106,7

112,9

116,4

122,3

+

5,1

Griskött Pig meat

3,3

113,2

114,9

118,8

111,1

113,1

115,8

118,2

+

2,1

Fjäderfäkött Poultry meat

3,1

100,9

99,7

99,1

102,0

100,6

99,5

97,6

-

1,9

Annat kött Other meat

1,3

116,2

115,3

113,6

113,8

109,3

117,2

119,4

+

1,9

Kött Meat

13,3

109,1

110,8

114,5

107,9

109,8

112,6

115,4

+

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,1

104,6

103,7

104,0

105,3

104,6

104,2

104,5

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,3

106,5

106,7

108,4

106,4

106,9

107,7

108,9

+

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,1

107,6

107,1

107,9

107,6

107,8

107,5

108,1

+

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

106,5

105,5

106,0

106,6

106,5

105,3

106,8

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.