Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0704

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Prisutveckling på vissa produktionsmedel (delindex från PM-index).

8. Price trends for certain means of production (elementary indices from Input Price Index).


2000 = 100


2004


2005


2006


2004


2005


2006


2007


Diff, %

 

 

 

 

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb06-
Feb07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder, sammansatta
Animal feedingstuffs, compounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöt Cattle

109,0

99,6

101,7

109,4

99,2

100,6

113,8

+

13,1

Svin Pigs

115,4

104,3

106,3

117,9

105,5

105,6

116,3

+

10,1

Fjäderfä Poultry

119,7

112,2

113,2

121,2

113,3

112,7

126,1

+

11,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

103,9

101,1

95,2

105,4

103,6

100,6

94,1

-

6,4

Insektsmedel Insecticides

113,0

118,0

110,1

107,3

114,2

118,7

108,4

-

8,7

Ogräsmedel Herbicides

99,2

98,6

90,9

98,1

99,5

98,5

89,3

-

9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödselmedel (mineralgödsel)
Fertilizers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel Straight fertilizers

129,9

134,3

137,9

129,8

135,0

135,8

140,4

+

3,4

Sammansatta Compounds

118,3

123,9

130,9

118,5

122,1

130,1

130,7

+

0,4