Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0706

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Avräkningspriser för animalieprodukter (kronor per 100 kg).

10. Producer prices for animal products (SEK per 100 kg).

 

2003

2004

2005

2006

2004

2005

20061

20071

 

 

 

 

 

Apr

Apr

Apr

Apr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livkalv2 Live calves

2 160

1 754

1 666

1 913

1 745

1 645

1 818

1 895

Mellankalv3
Fattened calves

2 340

2 211

2 047

2 030

2 246

2 005

2 030

2 076

Hanungnöt4 Young male
cattle

2 082

2 004

2 273

2 360

2 008

2 229

2 395

2 375

Ko5 Cows

1 621

1 552

1 906

2 044

1 540

1 863

2 059

2 079

Slaktsvin6
Pigs for slaughter

1 097

1 178

1 214

1 186

1 141

1 177

1 202

1 108

Får7 Sheep

1 411

1 550

1 686

1 710

1 635

1 763

1 835

1 856

Lamm8 Lambs

3 115

3 236

3 337

3 341

3 431

3 519

3 583

3 604

Slaktkyckling9 Broilers

677

675

649

645

682

666

645

645

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk10 Milk

309

291

283

279

287

279

278

276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg11 Eggs

898

853

786

863

887

746

864

879

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         I priserna ingår preliminära uppgifter avseende leveranstillägg, efterlikvid och nationellt stöd. Prices include data concerning bonuses, national Nordic aid and final price adjustments, which are preliminary.

2         Tjurkalv, vikt 80 kg, fritt gård inkl. marknadspristillägg/avdrag. Bull, weight 80 kg, ex-farm incl. market price premium/reduction.

3         Fritt gård vid vikt 110 kg, klass O inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 110 kg, class O, including bonuses and final price adjustments.

4         Fritt gård för ungtjur, vikt 299 kg, klass R inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 299 kg, class R, including bonuses and final price adjustments.

5         Fritt gård, vikt 260 kg, klass O, inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 260 kg, class O, including bonuses and final price adjustments.

6         Fritt gård, vikt 80 kg, köttprocent 57, inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 80 kg, lean meat content 57 %, including bonuses and final price adjustments.

7         Fritt gård, vikt 25 kg, klass R, inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 25 kg, class R, including bonuses and final price adjustments.

8         Fritt gård, vikt 17 kg, klass R, inkl. leveranstillägg och efterlikvid, Årsmedelpriser beräknas som sammanvägda månadspriser med avseende på slaktade kvantiteter. Ex-farm, weight 17 kg, class R, including bonuses and final price adjustments. The annual prices are calculated as weighted arithmetic means of monthly prices.

9         Fritt gård, 1,7 kg levande vikt, 1:a kvalitet, inkl. tillägg för campylobacterfria leveranser och marknadstillägg. Ex-farm 1.7 kg live weight, 1st quality including market bonus and bonus for animals free from campylobacter.

10     Fritt gård vid 4,2 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt inkl. nationellt stöd och efterlikvid. Ex-farm at 4,2 % fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

11     Fritt gård. Konsumtionsägg, klass A. Ex-farm. Eggs for consumption (class A).