Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0707

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU.

6. Input Price Index for the EU market.


2000 = 100


2004


2005


2006


Första kvartalet First quarter
1


Diff, %

 

 

 


2004


2005


2006


2007

Q 1 06 -Q 1 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU27

112,1

115,4

116,8

..

..

117,6

121,1

+

3,0

be

Belgien Belgium

103,5

107,3

..

..

..

110,0

112,5

+

2,3

bg

Bulgarien Bulgaria

..

..

..

..

..

..

..

 

..

cz

Tjeckien Czech Republic

108,4

108,8

111,5

..

107,1

107,4

111,2

+

3,5

dk

Danmark Denmark

109,1

110,8

112,6

108,7

110,0

111,5

115,2

+

3,3

de

Tyskland Germany

107,6

108,0

111,2

..

..

109,7

..

 

..

ee

Estland Estonia

..

..

..

..

..

..

..

 

..

gr

Grekland Greece

117,3

123,3

128,2

113,3

121,1

126,5

131,9

+

4,3

es

Spanien Spain

109,2

111,3

115,0

..

109,2

113,9

117,7

+

3,3

fr

Frankrike France

108,8

110,9

114,3

107,7

109,6

113,3

115,9

+

2,3

ie

Irland Ireland

112,5

117,0

121,7

..

114,9

120,5

124,6

+

3,4

it

Italien Italy

112,6

112,7

..

..

..

..

..

 

..

cy

Cypern Cyprus

142,8

154,1

157,3

121,3

151,5

155,7

160,8

+

3,3

lv

Lettland Latvia

115,2

135,9

147,8

..

..

142,6

154,4

+

8,3

lt

Litauen Lithuania

92,9

101,0

108,5

95,0

99,4

..

..

 

..

lu

Luxemburg Luxembourg

109,3

108,7

110,1

108,5

108,1

109,2

111,8

+

2,4

hu

Ungern Hungary

129,4

129,3

136,7

131,8

127,7

132,2

145,3

+

9,9

mt

Malta Malta

107,9

110,8

110,3

101,0

105,4

108,3

109,2

+

0,8

nl

Nederländerna Netherlands

110,8

112,5

119,0

..

..

115,2

123,7

+

7,4

at

Österrike Austria

107,0

108,4

111,4

..

..

109,6

115,0

+

4,9

pl

Polen Poland

120,8

123,6

124,0

..

..

121,7

127,5

+

4,8

pt

Portugal Portugal

109,5

113,0

114,6

107,8

111,3

116,5

119,2

+

2,3

ro

Rumänien Rumania

..

..

..

..

..

..

..

 

..

si

Slovenien Slovenia

131,7

133,4

138,2

..

..

135,8

142,7

+

5,1

sk

Slovakien Slovakia

115,3

116,3

122,5

..

..

121,1

128,2

+

5,9

fi

Finland Finland

107,1

110,8

116,1

..

..

114,2

118,3

+

3,6

se

Sverige Sweden

113,5

115,4

118,5

112,2

114,2

117,0

122,1

+

4,4

uk

Storbritannien United Kingdom

112,7

115,0

118,9

..

..

116,9

123,0

+

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1         Från och med 2006 redovisas för EU-länderna på kvartalsvisa indextal istället för månadsindex (kvartal = Q). From 2006 the monthly indices are replaced by quarterly indices (Q = Quarter).