Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0708

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2004


2005


2006


2007


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Juli
July

Juli
July

Juli
July

Juli
July

Juli 06-
Juli 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,8

101,8

99,9

98,1

102,2

99,7

98,0

100,1

+

2,1

Mjukt bröd Bread

14,8

106,0

106,1

106,4

106,4

106,2

106,6

109,2

+

2,5

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,5

128,1

110,7

119,7

120,8

97,9

124,8

124,9

+

0,1

Socker Sugar

1,0

106,5

104,6

104,8

106,3

103,9

105,2

105,6

+

0,4

Margarin Margarine

3,8

104,6

102,4

102,8

105,0

102,0

102,9

103,4

+

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,9

104,7

102,8

102,7

104,7

102,0

103,0

104,9

+

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,5

113,7

113,3

113,6

113,6

113,2

113,4

113,7

+

0,2

Grädde Cream

3,2

108,7

108,6

108,3

108,2

108,8

108,4

108,6

+

0,2

Smör Butter

0,6

106,1

105,7

104,6

106,3

105,9

105,3

102,3

-

2,8

Ost Cheese

11,0

106,3

104,8

104,2

106,0

104,5

104,2

104,9

+

0,7

Glass Ice cream

3,5

100,6

99,2

97,9

100,7

98,8

97,8

98,8

+

1,1

Mejeriprodukter
Dairy products

30,8

108,8

107,8

107,3

108,6

107,6

107,2

107,7

+

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,9

111,5

109,8

112,2

112,0

108,6

111,5

114,4

+

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,6

108,5

113,8

120,2

110,5

115,8

122,1

122,3

+

0,2

Griskött Pig meat

3,3

113,2

114,9

118,8

114,1

115,9

119,2

121,5

+

1,9

Fjäderfäkött Poultry meat

3,1

100,9

99,7

99,1

101,4

99,6

100,6

97,9

-

2,7

Annat kött Other meat

1,3

116,2

115,3

113,6

118,3

121,8

113,2

122,9

+

8,6

Kött Meat

13,3

109,1

110,8

114,5

110,3

112,4

115,7

116,6

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,1

104,6

103,7

104,0

104,7

104,4

104,3

105,1

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,3

106,5

106,7

108,4

107,1

107,8

109,1

109,8

+

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,1

107,6

107,1

107,9

107,8

107,5

108,2

108,8

+

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

106,5

105,5

106,0

106,6

105,5

106,3

107,4

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.