Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0710

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Output Price Index


2000=100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2004


2005


2006


2007


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep 06-
Sep 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

98,0

90,5

98,0

89,7

89,4

95,6

176,3

+

84,3

Korn Barley

2,4

90,6

87,3

99,7

85,4

86,3

97,5

186,2

+

90,9

Havre Oats

2,0

80,6

89,5

107,8

80,9

90,5

108,2

173,1

+

60,0

Råg Rye

0,4

90,7

95,9

106,7

89,6

96,0

102,6

213,0

+

100,9

Annan spannmål Other cereals

0,4

95,9

92,9

103,4

92,9

92,4

102,6

184,2

+

79,6

Spannmål Cereals1

10,6

92,7

89,9

100,8

87,2

89,2

99,1

179,7

+

81,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

128,8

134,3

150,6

128,7

129,8

147,0

176,7

+

20,2

Sockerbetor Sugar beets

3,7

106,8

110,7

79,0

106,8

110,7

79,0

72,1

-

8,8

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

99,5

86,5

91,6

99,5

86,5

91,6

91,6

±±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

110,1

114,0

90,6

110,1

113,3

90,0

89,0

-

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

102,6

106,0

110,0

108,4

103,5

116,5

126,3

+

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

105,4

108,4

116,1

106,9

104,5

123,4

117,9

±

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

165,5

99,8

145,7

162,4

89,5

149,5

194,5

+

30,1

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

128,3

130,5

127,0

130,0

130,5

126,6

146,0

+

15,3

Annan potatis Other potatoes

0,5

104,1

91,9

89,8

104,1

91,9

89,8

90,6

+

0,8

Potatis Potatoes

4,0

155,1

101,4

137,5

152,7

93,3

140,5

178,0

+

26,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

135,4

122,2

114,4

127,8

126,5

157,1

126,1

-

19,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

108,1

102,9

110,8

107,6

100,4

113,8

140,6

+

23,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

86,9

98,6

107,0

85,1

100,2

108,0

98,9

-

8,5

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

86,4

99,0

107,7

84,7

100,7

108,8

99,2

-

8,8

- Kalv Calves

0,4

98,5

87,8

90,1

95,6

88,8

90,0

92,4

+

2,7

Svin Pigs

12,1

93,3

96,8

96,8

100,6

100,1

100,1

94,4

-

5,8

Får och getter Sheep and goats

0,3

114,7

114,4

114,6

104,4

105,3

105,3

110,4

+

4,9

Fjäderfä Poultry

3,1

101,9

98,1

97,6

102,5

95,9

97,6

97,7

+

0,1

Andra djur Other animals

1,4

68,3

68,1

81,9

68,3

66,6

80,0

92,8

+

16,0

Djur Animals

26,9

90,9

96,4

100,2

93,5

98,1

101,8

96,5

-

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

94,6

91,7

91,3

94,5

92,1

91,8

102,9

+

12,1

Ägg Eggs

2,8

106,0

97,7

107,3

101,7

97,7

108,6

115,5

+

6,3

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

109,3

113,1

150,0

114,5

117,0

156,2

106,4

-

31,9

Animaliska produkter
Animal products

36,2

96,0

92,9

94,7

95,8

93,5

95,5

104,0

+

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

93,8

94,4

97,0

94,8

95,4

98,2

100,8

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

99,1

97,6

101,7

99,5

97,3

104,0

115,5

+

11,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för ny skörd 2007 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2007 are preliminary and therefore they can be revised later.