Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0710

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Input Price Index for the EU market


2000 = 100


2004


2005


2006


Tredje kvartalet Third quarter
1 

 

 


2004


2005


2006


2007

Diff, %
06 - 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU27

112,5

115,9

117,4

..

..

115,8

..

 

..

be

Belgien Belgium

103,5

107,3

110,9

..

..

111,5

115,8

+

3,9

bg

Bulgarien Bulgaria

..

..

..

..

..

..

..

 

..

cz

Tjeckien Czech Republic

108,4

108,8

111,5

..

108,4

109,2

116,6

+

6,8

dk

Danmark Denmark

109,1

110,8

112,6

109,0

111,1

113,4

..

 

..

de

Tyskland Germany

107,6

108,0

111,2

..

..

111,5

..

 

.

ee

Estland Estonia

..

..

..

..

..

..

..

 

..

gr

Grekland Greece

117,3

123,3

128,2

117,9

123,6

128,8

136,6

+

6,1

es

Spanien Spain

109,2

111,3

115,0

..

112,5

115,0

..

 

..

fr

Frankrike France

108,8

110,9

114,3

108,9

111,5

114,8

..

 

..

ie

Irland Ireland

112,5

117,0

121,7

..

118,2

122,3

129,9

+

6,2

it

Italien Italy

114,1

111,9

115,3

111,8

111,8

115,6

..

 

..

cy

Cypern Cyprus

142,8

154,1

157,3

153,3

155,5

157,5

..

 

..

lv

Lettland Latvia

115,2

135,9

147,8

..

..

150,3

169,2

+

12,6

lt

Litauen Lithuania

92,9

101,0

108,5

94,4

102,2

..

..

 

..

lu

Luxemburg Luxembourg

109,3

108,7

110,1

109,1

109,0

110,3

..

 

..

hu

Ungern Hungary

129,4

129,3

136,7

129,0

130,0

138,4

..

 

..

mt

Malta Malta

107,9

110,8

110,3

118,5

107,9

109,3

112,1

+

2,3

nl

Nederländerna Netherlands

110,8

112,5

119,0

..

..

120,7

..

 

..

at

Österrike Austria

107,0

108,4

111,4

..

..

111,2

119,1

+

7,1

pl

Polen Poland

120,8

123,6

124,0

..

..

125,4

..

 

..

pt

Portugal Portugal

110,1

113,8

115,5

109,0

114,4

112,8

..

 

..

ro

Rumänien Rumania

..

..

..

..

..

..

..

 

..

si

Slovenien Slovenia

131,7

133,4

138,2

..

..

139,3

152,6

+

9,5

sk

Slovakien Slovakia

115,3

116,3

122,5

..

..

122,0

127,2

+

4,3

fi

Finland Finland

107,1

110,8

116,1

..

..

116,7

..

 

..

se

Sverige Sweden

113,5

115,4

118,5

114,3

115,6

119,8

127,9

+

6,8

uk

Storbritannien United Kingdom

112,7

115,0

118,9

..

..

121,1

122,8

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Från och med 2006 redovisas för EU-länderna på kvartalsvisa indextal istället för månadsindex (kvartal = Q). From 2006 the monthly indices are replaced by quarterly indices (Q = Quarter).

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.