Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2004


2005


2006


2007


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov 06-
Nov 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,6

109,2

111,8

111,9

108,8

113,7

111,2

129,3

+

16,2

Mjukt bröd Bread

14,6

108,6

106,7

107,7

109,4

106,1

107,2

124,0

+

15,7

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,0

151,3

136,6

163,2

141,5

127,4

217,1

226,9

+

4,5

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

32,9

112,8

112,8

114,2

112,6

113,1

115,2

131,8

+

14,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,0

112,3

112,1

110,8

112,4

112,0

109,9

121,6

+

10,7

Grädde Cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Smör Butter

S

107,0

107,3

S

107,0

107,0

107,2

110,6

+

3,1

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Mejeriprodukter
Dairy products

31,2

110,7

110,0

109,7

111,1

109,7

108,1

117,2

+

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,6

125,8

119,2

133,2

116,0

121,6

137,1

154,8

+

12,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,7

103,8

108,9

111,1

101,7

108,6

110,6

109,2

-

1,2

Griskött Pig meat

3,4

96,8

100,5

104,4

101,8

103,6

108,3

112,5

+

3,8

Fjäderfäkött Poultry meat

3,2

99,7

101,0

96,7

104,7

97,1

96,5

107,6

+

11,5

Annat kött Other meat

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Kött Meat

13,6

101,3

104,6

105,5

103,8

104,1

106,2

110,2

+

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,7

106,5

105,8

106,2

106,5

105,5

108,0

107,0

-

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

34,3

104,4

105,4

106,0

105,6

105,1

107,4

108,4

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,1

107,9

107,7

108,3

108,4

107,5

108,3

113,4

+

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

109,6

109,4

110,2

109,9

109,3

110,6

119,3

+

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.