Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Input Price Index for the EU market


2000 = 100


2004


2005


2006


Tredje kvartalet Third quarter
1 

 

 


2004


2005


2006


2007

Diff, %
06 - 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU272

112,5

115,9

117,4

109,0

114,3

115,8

123,9

+

7,0

be

Belgien Belgium

103,5

107,3

110,9

..

..

111,5

115,8

+

3,9

bg

Bulgarien Bulgaria

..

..

..

..

..

..

..

 

..

cz

Tjeckien Czech Republic

108,4

108,8

111,5

..

108,4

109,2

116,6

+

6,8

dk

Danmark Denmark

109,1

110,8

113,1

109,0

111,1

113,5

121,9

+

7,5

de

Tyskland Germany

107,6

108,0

111,2

..

..

111,5

115,8

+

3,9

ee

Estland Estonia

..

..

..

..

..

..

..

 

..

gr

Grekland Greece

117,3

123,3

128,2

117,9

123,6

128,8

136,6

+

6,1

es

Spanien Spain

109,2

111,3

115,0

..

112,5

115,0

124,5

+

8,3

fr

Frankrike France

108,8

110,9

114,3

108,9

111,5

114,4

120,1

+

5,0

ie

Irland Ireland

112,5

117,0

121,7

..

118,2

122,3

129,9

+

6,2

it

Italien Italy

114,1

111,9

115,3

111,8

111,8

115,6

123,3

+

6,7

cy

Cypern Cyprus

142,8

154,1

157,3

153,3

155,5

157,5

177,4

+

12,6

lv

Lettland Latvia

115,2

135,9

147,8

..

..

150,3

169,2

+

12,6

lt

Litauen Lithuania

92,9

101,0

108,5

94,4

102,2

..

..

 

..

lu

Luxemburg Luxembourg

110,7

112,0

111,9

110,0

112,6

112,3

119,1

+

6,1

hu

Ungern Hungary

129,4

129,3

136,7

129,0

130,0

138,4

158,1

+

14,2

mt

Malta Malta

107,9

110,8

110,3

118,5

107,9

109,3

112,1

+

2,3

nl

Nederländerna Netherlands

110,8

112,5

119,0

..

..

120,7

129,7

+

7,5

at

Österrike Austria

107,0

108,4

111,4

..

..

111,2

119,1

+

7,1

pl

Polen Poland

120,8

123,6

124,0

..

..

125,4

135,8

+

8,3

pt

Portugal Portugal

110,1

113,8

115,5

109,0

114,4

112,8

120,2

+

6,6

ro

Rumänien Rumania

..

..

..

..

..

..

..

 

..

si

Slovenien Slovenia

131,7

133,4

138,2

..

..

139,3

152,6

+

9,5

sk

Slovakien Slovakia

115,3

116,3

122,5

..

..

122,0

127,2

+

4,3

fi

Finland Finland

107,1

110,8

116,1

..

..

116,7

122,1

+

4,6

se

Sverige Sweden

113,5

115,4

118,5

114,3

115,6

119,8

127,9

+

6,8

uk

Storbritannien United Kingdom

112,7

115,0

118,9

..

..

121,1

122,8

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Från och med 2006 redovisas för EU-länderna på kvartalsvisa indextal istället för månadsindex (kvartal = Q). From 2006 the monthly indices are replaced by quarterly indices (Q = Quarter).

2)      Beräknad av Eurostat. Estimated by Eurostat.

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.