Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2000 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2005

2006

2007

2004
Dec
Dec

2005
Dec
Dec

2006
Dec
Dec

2007
Dec
Dec

Diff, %1
Dec 06-
Dec 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,6

111,8

111,9

120,4

109,8

113,5

112,0

131,7

+

17,6

Mjukt bröd Bread

14,6

106,7

107,7

115,9

108,9

106,5

108,2

124,3

+

14,9

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,0

136,6

163,2

229,9

141,5

127,6

224,4

238,1

+

6,1

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

32,9

112,8

114,2

123,8

112,8

113,2

115,8

132,1

+

14,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,0

112,1

110,8

116,3

112,5

112,1

110,0

126,0

+

14,6

Grädde Cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Smör Butter

S

107,3

S

91,4

107,2

107,8

108,5

128,7

+

18,7

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Mejeriprodukter
Dairy products

31,2

110,0

109,7

112,4

110,8

109,4

109,2

125,0

+

14,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,6

119,2

133,2

143,5

126,9

125,8

136,2

153,9

+

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,7

108,9

111,1

109,2

103,0

109,8

112,3

109,7

-

2,3

Griskött Pig meat

3,4

100,5

104,4

109,9

104,4

106,7

110,5

113,7

+

2,9

Fjäderfäkött Poultry meat

3,2

101,0

96,7

98,8

106,8

98,8

95,3

110,6

+

16,0

Annat kött Other meat

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Kött Meat

13,6

104,6

105,5

107,0

105,7

105,9

107,3

111,5

+

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,7

105,8

106,2

107,8

105,0

106,1

107,9

109,3

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

34,3

105,4

106,0

107,6

105,7

106,1

107,8

110,3

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,1

107,7

108,3

110,5

108,6

108,0

109,0

117,9

+

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

109,4

110,2

114,8

110,0

109,7

111,2

122,5

+

11,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.