Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2000 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2005

2006

2007

2004
Dec
Dec

2005
Dec
Dec

2006
Dec
Dec

2007
Dec
Dec

Diff, %1
Dec 06-
Dec 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,8

99,9

98,1

100,1

100,9

98,6

98,0

103,0

+

5,1

Mjukt bröd Bread

14,8

106,1

106,4

111,3

106,1

105,5

107,8

118,3

+

9,7

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,5

110,7

119,7

137,2

117,9

107,3

133,8

139,9

+

4,6

Socker Sugar

1,0

104,6

104,8

105,6

105,8

104,1

105,0

106,5

+

1,4

Margarin Margarine

3,8

102,4

102,8

104,5

103,5

101,9

103,3

111,5

+

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,9

102,8

102,7

106,5

103,8

102,1

103,9

111,5

+

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,5

113,3

113,6

114,6

113,7

112,9

113,5

120,5

+

6,2

Grädde Cream

3,2

108,6

108,3

108,8

109,2

108,2

108,0

111,8

+

3,5

Smör Butter

0,6

105,7

104,6

102,8

104,6

104,1

102,5

106,1

+

3,6

Ost Cheese

11,0

104,8

104,2

106,2

106,2

104,5

104,8

115,6

+

10,4

Glass Ice cream

3,5

99,2

97,9

99,0

100,3

98,3

97,7

102,0

+

4,5

Mejeriprodukter
Dairy products

30,8

107,8

107,3

108,5

108,7

107,4

107,6

115,0

+

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,9

109,8

112,2

115,0

110,8

111,7

112,0

121,5

+

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,6

113,8

120,2

122,9

105,4

114,1

121,0

124,9

+

3,3

Griskött Pig meat

3,3

114,9

118,8

120,6

112,9

117,4

121,6

124,2

+

2,1

Fjäderfäkött Poultry meat

3,1

99,7

99,1

98,2

100,8

100,7

97,9

103,6

+

5,8

Annat kött Other meat

1,3

115,3

113,6

117,2

117,4

113,9

117,9

111,8

-

5,2

Kött Meat

13,3

110,8

114,5

116,1

108,1

111,3

115,3

118,7

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,1

103,7

104,0

105,0

104,2

103,8

104,5

105,9

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,3

106,7

108,4

109,5

105,9

106,8

109,1

111,1

+

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,1

107,1

107,9

109,1

107,2

107,0

108,3

113,1

+

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

105,5

106,0

108,1

105,9

105,2

106,7

112,5

+

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.