Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Output Price Index for the EU market

2000 = 100

2004

2005

2006

Tredje kvartalet Third quarter 1

 

 

 

 

2004

2005

2006

2007

Diff, %
06 - 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU272

108,6

106,5

112,3

102,8

100,8

111,5

121,0

+

8,4

be

Belgien Belgium

99,7

100,8

110,3

..

..

112,7

108,2

-

4,0

bg

Bulgarien Bulgaria

116,4

100,3

104,0

..

..

103,3

130,8

+

26,6

cz

Tjeckien Czech Republic

102,9

95,9

96,8

..

95,2

98,0

112,7

+

15,0

dk

Danmark Denmark

94,9

93,4

98,9

95,4

93,3

100,6

106,2

+

5,5

de

Tyskland Germany

99,7

98,8

107,5

..

..

108,4

112,7

+

4,0

ee

Estland Estonia

127,4

130,8

133,6

..

100,3

132,9

142,4

+

7,1

gr

Grekland Greece

121,2

125,0

133,2

115,6

117,6

128,3

138,7

+

8,1

es

Spanien Spain

106,8

110,2

109,2

98,4

101,9

102,3

109,6

+

7,1

fr

Frankrike France

101,8

97,4

102,4

98,6

95,7

103,2

117,6

+

14,0

ie

Irland Ireland

101,8

102,3

107,3

..

100,3

105,9

119,6

+

12,9

it

Italien Italy

111,6

105,7

109,0

108,9

102,7

110,4

114,9

+

4,1

cy

Cypern Cyprus

121,0

121,9

128,7

114,7

119,2

129,6

143,5

+

10,7

lv

Lettland Latvia

124,1

140,3

151,1

..

..

158,1

185,3

+

17,2

lt

Litauen Lithuania

102,9

116,4

137,3

103,8

115,8

139,2

155,3

+

11,6

lu

Luxemburg Luxembourg

103,8

103,1

104,9

103,0

102,5

106,6

117,8

+

10,5

hu

Ungern Hungary

104,5

105,2

116,3

..

109,1

116,7

140,9

+

20,7

mt

Malta Malta

98,8

97,0

97,6

95,0

95,0

96,0

103,4

+

7,7

nl

Nederländerna Netherlands

99,6

101,0

112,4

..

..

114,2

115,8

+

1,4

at

Österrike Austria

101,5

102,6

107,8

..

..

108,9

116,4

+

6,9

pl

Polen Poland

105,7

103,7

111,5

105,1

102,6

110,3

125,5

+

13,8

pt

Portugal Portugal

111,4

109,2

112,8

110,0

103,4

105,5

109,0

+

3,3

ro

Rumänien Rumania

230,8

215,8

236,2

..

..

219,7

291,6

+

32,7

si

Slovenien Slovenia

112,2

113,7

118,9

..

..

118,4

124,1

+

4,8

sk

Slovakien Slovakia

103,8

101,3

101,1

..

..

100,2

108,5

+

8,3

fi

Finland Finland

102,0

98,9

103,2

..

..

106,1

109,2

+

2,9

se

Sverige Sweden

99,1

97,5

101,8

99,3

96,6

101,9

113,4

+

10,6

uk

Storbritannien United Kingdom

113,2

109,9

115,1

..

..

115,6

117,4

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Från och med 2006 redovisas för EU-länderna kvartalsvisa indextal istället för månadsindex (kvartal = Q). As from 2006 the monthly indices are replaced by quarterly indices (Q = Quarter).

2)      Beräknad av Eurostat. Estimated by Eurostat.

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.