Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0803

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector

2000 = 100

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2008

Diff,%

 

 

 

 

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan 07-
Jan 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

115,6

118,9

127,7

114,3

117,0

122,4

139,1

+

13,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

97,6

101,5

114,0

96,6

98,5

105,5

123,7

+

17,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 1
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products1

109,4

110,2

114,8

109,2

109,7

111,2

124,9

+

13,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1
Consumer Price Index, food from price
regulated agricultural products1

105,5

106,0

108,1

105,8

104,9

106,5

113,3

+

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1
Consumer Price Index (CPI) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

107,5

109,0

111,4

106,6

107,2

109,3

112,8

+

3,2

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

107,7

109,2

111,7

106,6

107,4

109,5

112,7

+

2,9

Livsmedel, totalt Food, total

105,4

106,2

108,3

105,5

104,9

107,1

112,8

+

5,3

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

105,3

106,5

108,6

105,1

104,8

107,9

112,2

+

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the turn of the last year.