Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0803

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Output Price Index

2000=100

Vägnings-

tal, %

2005

2006

2007

2005

Jan
Jan

2006

Jan
Jan

2007

Jan
Jan

2008

Jan
Jan

Diff, %

Jan 07-
Jan 08

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

90,5

98,5

177,5

92,6

91,7

118,9

201,6

+

69,6

Korn Barley

2,4

87,3

100,0

181,3

89,0

92,6

127,8

198,4

+

55,3

Havre Oats

2,0

89,8

108,7

157,6

84,2

97,1

127,0

172,7

+

36,0

Råg Rye

0,4

96,1

107,2

198,3

93,0

102,5

131,0

211,8

+

61,7

Annan spannmål Other cereals

0,4

92,8

103,6

194,4

96,3

94,4

126,4

207,3

+

64,0

Spannmål Cereals1

10,6

90,0

101,3

176,1

90,4

93,4

123,2

196,1

+

59,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

137,2

150,2

186,6

124,5

139,1

153,2

194,1

+

26,7

Sockerbetor Sugar beets

3,7

110,7

79,0

72,0

106,8

110,7

79,0

72,0

-

8,8

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

86,5

91,6

91,6

86,5

91,6

91,6

91,6

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

114,4

90,5

90,6

109,2

114,8

91,0

91,7

+

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

106,0

110,0

121,4

108,4

103,5

116,5

126,3

+

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

108,4

116,1

116,3

104,9

111,2

118,5

114,7

-

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

99,8

145,7

194,2

103,4

104,1

193,8

182,7

-

5,7

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

130,5

127,0

144,4

130,0

130,5

126,6

146,0

+

15,3

Annan potatis Other potatoes

0,5

91,9

89,8

90,6

104,1

91,9

89,8

90,6

+

0,9

Potatis Potatoes

4,0

101,4

137,5

177,7

105,7

105,2

175,8

168,7

-

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

122,2

114,4

132,5

112,3

107,0

106,5

133,1

+

25,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

103,0

109,8

138,5

102,3

104,2

122,0

144,0

+

18,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

98,6

107,0

105,1

95,7

102,4

110,6

108,5

-

1,9

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

99,0

107,7

105,5

95,9

102,9

111,4

108,7

-

2,4

- Kalv Calves

0,4

87,8

90,1

93,8

90,0

90,0

92,4

104,3

+

13,0

Svin Pigs

12,1

96,8

96,8

94,2

93,2

95,8

90,0

90,4

+

0,4

Får och getter Sheep and goats

0,3

114,4

114,6

115,4

109,9

114,3

110,4

116,0

+

5,1

Fjäderfä Poultry

3,1

98,1

97,6

97,7

100,6

97,7

97,6

95,8

-

1,8

Andra djur Other animals

1,4

68,1

81,9

92,6

65,3

78,4

87,3

94,3

+

8,0

Djur Animals

26,9

96,4

100,2

98,8

93,8

97,8

98,7

98,3

-

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

91,7

90,6

98,3

91,8

90,8

89,8

121,5

+

35,3

Ägg Eggs

2,8

97,7

107,8

117,8

98,4

103,7

111,6

145,2

+

30,1

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

113,1

150,0

115,5

105,8

131,4

154,5

84,5

-

45,3

Animaliska produkter
Animal products

36,2

92,9

94,2

100,4

92,8

93,3

93,8

121,9

+

29,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

94,4

96,7

99,8

93,2

95,2

95,9

111,9

+

16,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

97,6

101,5

114,0

96,6

98,5

105,5

123,7

+

17,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för ny skörd 2007 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2007 are preliminary and therefore they can be revised later.