Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0803

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2000 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2005

2006

2007

2005
Jan
Jan

2006
Jan
Jan

2007
Jan
Jan

2008
Jan
Jan

Diff, %1
Jan 07-
Jan 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

111,8

111,9

120,4

109,8

113,1

114,0

137,3

+

20,5

Mjukt bröd Bread

13,3

106,7

107,7

115,9

108,3

108,3

109,5

127,6

+

16,5

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,3

136,6

163,2

229,9

141,5

123,0

228,6

241,4

+

5,6

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

31,5

112,8

114,2

123,8

112,9

113,8

117,2

137,4

+

17,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

S

112,1

110,8

116,3

112,5

110,9

114,3

S

 

S

Grädde Cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Smör Butter

S

107,3

S

91,4

106,6

S

S

S

 

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Mejeriprodukter
Dairy products

31,8

110,0

109,7

112,4

110,4

109,8

110,9

128,0

+

16,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

119,2

133,2

143,5

119,9

127,7

134,6

155,8

+

22,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

6,1

108,9

111,1

109,2

105,2

109,7

107,6

110,5

+

0,7

Griskött Pig meat

3,7

100,5

104,4

109,9

98,3

102,7

107,2

107,5

+

4,7

Fjäderfäkött Poultry meat

3,2

101,0

96,7

98,8

108,1

99,4

96,1

108,2

+

8,9

Annat kött Other meat

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Kött Meat

14,4

104,6

105,5

107,0

104,8

105,1

104,7

110,1

+

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,5

105,8

106,2

107,8

103,7

104,8

105,0

110,2

+

5,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

34,9

105,4

106,0

107,6

104,3

105,1

104,9

110,2

+

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

68,5

107,7

108,3

110,5

107,4

107,7

108,3

119,3

+

10,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

109,4

110,2

114,8

109,2

109,7

111,2

124,9

+

13,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.