Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0803

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2000 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2005

2006

2007

2005
Jan
Jan

2006
Jan
Jan

2007
Jan
Jan

2008
Jan
Jan

Diff, %1
Jan 07-
Jan 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

99,9

98,1

100,1

101,2

98,4

98,2

104,7

+

6,6

Mjukt bröd Bread

13,4

106,1

106,4

111,3

106,3

105,8

108,5

119,1

+

9,8

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,9

110,7

119,7

137,2

117,1

107,3

134,6

141,6

+

5,2

Socker Sugar

0,8

104,6

104,8

105,6

106,2

103,6

105,0

106,7

+

1,6

Margarin Margarine

3,8

102,4

102,8

104,5

104,1

101,0

103,2

113,8

+

10,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

32,6

102,8

102,7

106,5

103,9

101,8

104,3

112,8

+

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,8

113,3

113,6

114,6

113,9

113,1

113,4

121,8

+

7,4

Grädde Cream

3,4

108,6

108,3

108,8

108,8

107,1

108,3

113,0

+

4,3

Smör Butter

0,6

105,7

104,6

102,8

106,4

104,9

101,3

106,5

+

5,2

Ost Cheese

11,2

104,8

104,2

106,2

106,6

104,4

103,8

117,3

+

13,1

Glass Ice cream

3,4

99,2

97,9

99,0

100,1

98,1

97,2

102,3

+

5,3

Mejeriprodukter
Dairy products

31,4

107,8

107,3

108,5

108,8

107,1

106,9

116,3

+

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

109,8

112,2

115,0

110,6

111,7

112,3

122,4

+

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,9

113,8

120,2

122,9

106,8

115,7

121,6

126,4

+

4,0

Griskött Pig meat

3,6

114,9

118,8

120,6

113,8

117,8

120,0

122,5

+

2,1

Fjäderfäkött Poultry meat

3,2

99,7

99,1

98,2

100,8

99,3

97,3

103,8

+

6,6

Annat kött Other meat

1,3

115,3

113,6

117,2

113,1

114,0

117,7

111,4

-

5,4

Kött Meat

14,0

110,8

114,5

116,1

108,1

112,5

115,2

118,9

+

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,9

103,7

104,0

105,0

103,5

102,0

103,9

105,8

+

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,9

106,7

108,4

109,5

105,5

106,4

108,5

111,1

+

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,4

107,1

107,9

109,1

107,0

106,8

107,8

113,8

+

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

105,5

106,0

108,1

105,8

104,9

106,5

113,3

+

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.