Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0805

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Input Price Index for the EU market

2000 = 100

2005

2006

20073

Fjärde kvartalet Fourth quarter 1

 

 

 

2004

2005

2006

2007

Diff, %
06 - 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU272

112,9

116,3

124,5

111,4

113,9

117,6

130,7

+

11,1

be

Belgien Belgium

107,3

110,9

116,9

..

..

110,7

122,6

+

10,7

bg

Bulgarien Bulgaria

..

..

..

..

..

..

..

 

..

cz

Tjeckien Czech Republic

107,8

108,6

115,7

..

107,4

109,3

122,0

+

11,6

dk

Danmark Denmark

110,8

112,6

122,0

108,8

110,7

114,8

132,9

+

15,7

de

Tyskland Germany

108,0

111,2

119,1

..

..

112,5

125,9

+

11,9

ee

Estland Estonia

..

..

..

..

..

..

..

 

..

ie

Irland Ireland

117,0

121,7

129,0

..

118,8

122,2

134,7

+

10,2

gr

Grekland Greece

123,3

128,2

136,3

120,0

124,8

129,4

145,9

+

12,8

es

Spanien Spain

111,3

115,0

121,6

..

113,3

116,6

131,7

+

13,0

fr

Frankrike France

110,9

114,0

120,2

109,1

112,2

114,9

124,1

+

8,0

it

Italien Italy

111,9

115,3

123,4

111,4

112,1

117,2

129,5

+

10,5

cy

Cypern Cyprus

154,1

157,3

172,5

153,0

155,8

159,5

..

 

..

lv

Lettland Latvia

135,9

147,8

165,2

..

..

148,5

177,8

+

19,7

lt

Litauen Lithuania

101,0

108,5

119,7

96,6

105,1

..

..

 

-

lu

Luxemburg Luxembourg

112,0

111,9

119,1

111,4

113,2

112,9

124,4

+

10,2

hu

Ungern Hungary

129,3

136,7

156,0

125,4

129,8

141,1

169,0

+

19,8

mt

Malta Malta

110,8

110,3

114,2

103,9

107,7

108,6

123,2

+

13,4

nl

Nederländerna Netherlands

112,5

119,0

128,2

..

..

121,7

134,2

+

10,3

at

Österrike Austria

108,4

111,4

118,6

..

..

111,6

123,5

+

10,7

pl

Polen Poland

123,6

124,0

133,9

..

..

124,9

138,7

+

11,0

pt

Portugal Portugal

113,8

115,5

123,6

109,9

115,8

116,2

127,3

+

9,6

ro

Rumänien Rumania

..

..

..

..

..

..

..

 

..

si

Slovenien Slovenia

133,4

138,2

150,9

..

..

139,2

161,7

+

16,2

sk

Slovakien Slovakia

116,3

122,5

134,3

..

..

122,8

133,2

+

8,5

fi

Finland Finland

110,8

116,1

127,2

..

..

116,9

127,2

+

8,8

se

Sverige Sweden

115,6

119,0

127,6

113,7

116,4

120,4

135,3

+

12,4

uk

Storbritannien United Kingdom

115,0

119,6

130,2

..

..

120,3

136,7

+

13,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Från och med 2006 redovisas för EU-länderna kvartalsvisa indextal istället för månadsindex (kvartal = Q). As from 2006 the monthly indices are replaced by quarterly indices (Q = Quarter).

2)      Beräknad av Eurostat. Estimated by Eurostat.

3)      Prognos inskickad av resp. EU-land i september. För Sverige redovisas dock aktuella indextal. Estimated by country in September. For Sweden the indices are the latest calculated.

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.