Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0805

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Output Price Index for the EU market

2000 = 100

2005

2006

20073

Fjärde kvartalet Fourth quarter 1

 

 

 

2004

2005

2006

2007

Diff, %
06 - 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU272

106,5

112,2

122,6

104,4

104,2

114,5

132,7

+

16,0

be

Belgien Belgium

100,8

108,7

112,6

..

..

113,7

121,0

+

6,4

bg

Bulgarien Bulgaria

100,3

104,0

125,4

..

..

107,5

141,7

+

31,8

cz

Tjeckien Czech Republic

96,2

97,3

113,6

..

95,2

101,0

127,4

+

26,3

dk

Danmark Denmark

93,4

98,8

101,0

94,9

94,6

97,8

103,4

+

5,7

de

Tyskland Germany

98,8

107,5

118,2

..

..

110,1

130,0

+

18,1

ee

Estland Estonia

130,8

133,6

145,4

..

..

136,4

162,4

+

19,1

ie

Irland Ireland

102,3

107,4

118,0

..

102,6

106,8

125,5

+

17,5

gr

Grekland Greece

125,0

133,2

142,6

119,5

127,1

129,5

147,4

+

13,8

es

Spanien Spain

110,2

109,2

115,8

105,2

106,4

105,7

122,3

+

15,7

fr

Frankrike France

97,4

102,3

113,8

99,6

98,0

106,7

125,6

+

17,7

it

Italien Italy

105,7

109,0

113,3

107,2

105,7

109,1

121,3

+

11,7

cy

Cypern Cyprus

121,9

128,7

134,7

128,0

132,1

142,0

137,0

-

3,5

lv

Lettland Latvia

140,3

147,1

175,3

..

..

157,5

201,3

+

27,8

lt

Litauen Lithuania

116,4

137,3

164,6

96,5

117,2

144,8

174,3

+

20,3

lu

Luxemburg Luxembourg

103,1

104,9

114,0

106,8

104,5

108,4

128,9

+

18,9

hu

Ungern Hungary

105,2

116,3

142,1

..

109,1

119,2

160,5

+

34,6

mt

Malta Malta

97,0

97,6

102,1

98,0

96,7

99,4

107,7

+

8,4

nl

Nederländerna Netherlands

101,0

112,4

118,0

..

..

121,3

126,4

+

4,2

at

Österrike Austria

102,6

107,8

116,2

..

..

109,3

124,2

+

13,3

pl

Polen Poland

103,7

111,5

127,7

108,0

108,2

116,8

134,8

+

15,5

pt

Portugal Portugal

108,9

113,3

118,3

110,9

110,6

119,2

123,0

+

3,2

ro

Rumänien Rumania

215,8

236,2

282,0

..

..

241,8

309,9

+

28,2

si

Slovenien Slovenia

113,7

118,9

128,6

..

..

123,8

137,4

+

11,0

sk

Slovakien Slovakia

101,3

101,1

106,6

..

..

101,3

112,0

+

10,6

fi

Finland Finland

98,9

103,2

108,8

..

..

107,3

115,1

+

7,3

se

Sverige Sweden

97,6

101,5

114,8

96,4

98,9

105,9

125,2

+

18,2

uk

Storbritannien United Kingdom

109,7

114,2

129,3

..

..

116,9

145,6

+

24,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Från och med 2006 redovisas för EU-länderna kvartalsvisa indextal istället för månadsindex (kvartal = Q). As from 2006 the monthly indices are replaced by quarterly indices (Q = Quarter).

2)      Beräknad av Eurostat. Estimated by Eurostat.

3)      Prognos inskickad av resp. EU-land i september. För Sverige redovisas dock aktuella indextal. Estimated by the couuntries in September. For Sweden the indices are the latest calculated.

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.