Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0806

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2008:4
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2008:4

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

 


 

I korta drag

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel steg enligt PM-index med i genomsnitt 16,4 % mellan april 2007 och april 2008. Priserna för Gödnings- och jordförbättringsmedel har ökat mest (51,7 %). Även priserna för Djurfoder (33,7 %), Växtskyddsmedel (27,1 %) och Utsäde (20,5 %) steg kraftigt under perioden.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index åren 2005-2008 (2000 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 19,6 % mellan april 2007 och april 2008. Den stora ökningen beror på att spannmålspriserna stigit med hela 59,3 % och att mjölkpriset stigit med 27,4 %.

Priserna på vegetabilieprodukter ökade i genomsnitt med 16,7 %, och priserna på animalieprodukter ökade med 21,9 % under perioden. På animaliesidan har förutom priset på Mjölk, även priserna på Ägg och Fjäderfä stigit kraftigt.

 

Figur B. Utvecklingen av A-index åren 2005-2008 (2000 = 100)

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 13,9 % mellan april 2007 och april 2008. Vegetabilier, Mejeriprodukter och Ägg bidrog kraftigast till detta. För dessa var ökningen 17,3 18,8 resp. 16,9 %.

KPI-J ökade med 8,9 % mellan april 2007 och april 2008. Priserna på Ost (14,5 %), Mjukt matbröd (12,5 %) och Nötkött (16,9 %) har stigit mest. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 3,4 %.