Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0806

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11. Genomsnittliga avräkningspriser vid slakt av husdjur (kronor per 100 kg)

11. Average producer prices for slaughtered livestock (SEK per 100 kg)

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

2 075

1 837

1 914

1 941

2 094

2 018

1 832

1 882

1 995

Stut Bullocks

1 990

1 967

1 982

1 895

1 868

1 731

1 959

2 122

2 117

Tjur Bulls

2 091

2 029

2 029

1 952

1 961

1 822

2 013

2 168

2 142

Kviga Heifers

1 799

1 841

1 854

1 766

1 756

1 635

1 888

2 046

2 046

Ko Cows

1 467

1 533

1 511

1 396

1 363

1 243

1 552

1 739

1 668

Storboskap Adult cattle

1 819

1 829

1 826

1 730

1 718

1 590

1 831

2 001

1 964

Svin Pigs

940

1 080

1 274

1 102

957

1 012

1 053

1 113

1 146

Häst Horses

743

702

669

701

669

594

614

608

589

Får Sheep

399

398

427

460

637

621

663

686

680

Lamm Lambs

2 306

2 080

2 082

2 244

2 349

2 354

2 378

2 377

2 408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Fritt gård, exklusive leveranstillägg och efterlikvider. Ex-farm, excl. bonuses and final price adjustments.