Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0806

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Input Price Index

2000 = 100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2005

2006

2007

2005

Apr
Apr

2006

Apr
Apr

2007

Apr
Apr

2008

Apr
Apr

Diff, %

Apr 07-
Apr 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,9

107,3

110,0

120,8

107,7

110,1

114,6

138,1

+

20,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,6

136,1

146,8

145,4

132,7

147,6

144,1

169,0

+

17,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilizers and soil improvers

6,8

129,2

134,9

144,9

129,8

135,1

137,5

208,5

+

51,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

3,0

100,7

93,4

94,2

100,5

92,0

94,6

120,2

+

27,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

0,9

118,0

120,3

124,3

118,6

118,7

124,8

131,8

+

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

22,6

103,4

105,8

128,6

103,9

104,2

118,7

158,7

+

33,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning
Maintenance of materials

8,1

129,2

131,8

137,1

127,9

130,1

136,6

142,1

+

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av byggnader
Maintenance of buildings

2,3

113,4

119,3

127,4

113,8

118,5

126,7

132,8

+

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

18,9

109,6

110,4

112,7

110,0

108,8

113,5

114,0

+

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning
Goods and services
currently consumed

79,1

114,8

118,0

127,4

114,5

117,0

123,4

147,9

+

19,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Materials

15,3

120,7

124,1

128,4

119,8

123,5

127,8

132,4

+

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,6

112,7

119,1

128,0

112,9

117,9

126,8

132,7

+

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to agricultural invest-

ment

20,9

118,6

122,7

128,3

118,0

122,0

127,5

132,5

+

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

115,6

119,0

127,6

115,2

118,1

124,3

144,7

+

16,4