Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0806

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2000 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2005

2006

2007

2005
Apr
Apr

2006
Apr
Apr

2007
Apr
Apr

2008
Apr
Apr

Diff, %1
Apr 07-
Apr 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

111,8

111,9

120,4

110,3

111,8

117,2

145,6

+

24,2

Mjukt bröd Bread

13,3

106,7

107,7

115,9

108,3

108,0

114,2

129,6

+

13,5

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,3

136,6

163,2

229,9

141,5

136,4

217,9

250,2

+

14,8

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

31,5

112,8

114,2

123,8

113,0

113,5

121,1

142,1

+

17,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

S

112,1

110,8

116,3

112,1

110,9

112,2

S

 

S

Grädde Cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Smör Butter

S

107,3

106,7

109,7

106,7

107,2

107,0

S

 

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Mejeriprodukter
Dairy products

31,8

110,0

109,7

112,4

109,6

110,3

109,4

129,9

+

18,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

119,2

133,2

143,5

106,1

125,6

138,4

161,8

+

16,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

6,1

108,9

111,1

109,2

109,3

110,6

107,6

130,4

+

21,2

Griskött Pig meat

3,7

100,5

104,4

109,9

98,7

100,7

107,7

113,3

+

5,3

Fjäderfäkött Poultry meat

3,2

101,0

96,7

98,8

101,8

97,5

96,6

112,5

+

16,5

Annat kött Other meat

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Kött Meat

14,4

104,6

105,5

107,0

104,5

104,5

105,0

121,0

+

15,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,5

105,8

106,2

107,8

106,5

105,2

108,8

109,5

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

34,9

105,4

106,0

107,6

105,8

105,1

107,3

114,3

+

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

68,5

107,7

108,3

110,5

107,4

107,9

108,9

122,5

+

12,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

109,4

110,2

114,8

109,3

109,7

112,9

128,6

+

13,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.