Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0806

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2000 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2005

2006

2007

2005
Apr
Apr

2006
Apr
Apr

2007
Apr
Apr

2008
Apr
Apr

Diff, %1
Apr 07-
Apr 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

99,9

98,1

100,1

100,1

98,0

98,9

109,4

+

10,6

Mjukt bröd Bread

13,4

106,1

106,4

111,3

106,7

105,8

109,6

123,3

+

12,5

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,9

110,7

119,7

137,2

117,3

109,9

144,3

141,5

-

1,9

Socker Sugar

0,8

104,6

104,8

105,6

104,8

104,7

105,2

106,3

+

1,1

Margarin Margarine

3,8

102,4

102,8

104,5

102,2

102,7

103,8

113,7

+

9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

32,6

102,8

102,7

106,5

103,4

101,9

105,5

116,4

+

10,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,8

113,3

113,6

114,6

113,2

113,7

113,7

123,3

+

8,5

Grädde Cream

3,4

108,6

108,3

108,8

108,9

108,2

106,1

113,3

+

6,8

Smör Butter

0,6

105,7

104,6

102,8

106,0

103,3

101,0

108,8

+

7,7

Ost Cheese

11,2

104,8

104,2

106,2

104,4

103,2

104,6

119,8

+

14,5

Glass Ice cream

3,4

99,2

97,9

99,0

99,5

98,2

98,5

105,0

+

6,6

Mejeriprodukter
Dairy products

31,4

107,8

107,3

108,5

107,7

107,0

107,2

118,2

+

10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

109,8

112,2

115,0

109,2

109,9

112,9

125,8

+

11,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,9

113,8

120,2

122,9

114,6

118,7

122,1

142,7

+

16,9

Griskött Pig meat

3,6

114,9

118,8

120,6

112,8

117,2

118,8

125,5

+

5,6

Fjäderfäkött Poultry meat

3,2

99,7

99,1

98,2

100,1

98,2

96,6

106,1

+

9,8

Annat kött Other meat

1,3

115,3

113,6

117,2

119,6

109,5

115,9

114,1

-

1,5

Kött Meat

14,0

110,8

114,5

116,1

111,2

112,9

114,8

127,1

+

10,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,9

103,7

104,0

105,0

103,6

103,8

104,9

108,3

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,9

106,7

108,4

109,5

106,8

107,6

108,9

115,8

+

6,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,4

107,1

107,9

109,1

107,1

107,3

108,2

117,1

+

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

105,5

106,0

108,1

105,7

105,4

107,2

116,7

+

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.