Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0806

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Input Price Index for the EU market

2000 = 100

2005

2006

20073

Första kvartalet First quarter 1

 

 

 

2005

2006

2007

2008

Diff, %
07 - 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU272

112,9

116,3

124,52

111,6

114,8

119,8

136,32

+

13,8

be

Belgien Belgium

107,3

110,9

116,9

..

110,0

114,0

130,0

+

14,0

bg

Bulgarien Bulgaria

..

..

..

..

..

..

..

 

-

cz

Tjeckien Czech Republic

107,8

108,6

115,7

107,1

107,4

111,2

127,5

+

14,7

dk

Danmark Denmark

110,8

112,6

122,0

110,0

111,5

115,8

140,4

+

21,4

de

Tyskland Germany

108,0

111,2

119,1

..

109,7

114,4

131,1

+

14,6

ee

Estland Estonia

..

..

..

..

..

..

..

 

-

ie

Irland Ireland

117,0

121,7

129,0

114,9

120,5

124,6

143,6

+

15,2

gr

Grekland Greece

123,3

128,2

136,3

121,1

126,5

132,0

151,6

+

14,8

es

Spanien Spain

111,3

115,0

121,6

109,2

113,9

117,7

139,3

+

18,3

fr

Frankrike France

110,9

114,0

120,2

109,6

113,2

115,6

129,5

+

12,0

it

Italien Italy

111,9

115,3

123,4

111,8

113,8

119,8

134,9

+

12,6

cy

Cypern Cyprus

154,1

157,3

172,5

151,5

155,7

160,8

193,4

+

20,3

lv

Lettland Latvia

135,9

147,8

165,2

..

142,6

154,4

190,2

+

23,2

lt

Litauen Lithuania

..

..

..

99,4

..

..

..

 

-

lu

Luxemburg Luxembourg

112,0

111,9

119,1

110,8

110,8

115,1

130,12

+

13,0

hu

Ungern Hungary

129,3

136,7

156,0

127,7

132,2

145,9

180,4

+

23,6

mt

Malta Malta

110,8

110,3

114,2

104,6

108,1

109,3

126,22

+

15,5

nl

Nederländerna Netherlands

112,0

119,0

128,2

..

115,2

123,1

136,3

+

10,7

at

Österrike Austria

108,4

111,4

118,6

..

109,6

115,0

127,8

+

11,1

pl

Polen Poland

123,6

124,0

133,9

..

121,7

127,5

143,5

+

12,5

pt

Portugal Portugal

113,8

115,5

123,6

112,5

116,3

124,4

134,1

+

7,8

ro

Rumänien Rumania

..

..

..

..

..

..

..

 

-

si

Slovenien Slovenia

133,4

138,2

150,9

..

135,8

142,7

172,5

+

20,9

sk

Slovakien Slovakia

116,3

122,5

134,3

..

121,1

128,2

145,2

+

13,3

fi

Finland Finland

110,8

116,1

127,2

..

114,2

118,3

132,4

+

11,9

se

Sverige Sweden

115,6

119,0

127,6

114,2

117,2

122,9

140,4

+

14,2

uk

Storbritannien United Kingdom

115,0

119,6

130,2

..

117,2

124,4

139,0

+

11,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Från och med 2006 redovisas för EU-länderna kvartalsvisa indextal istället för månadsindex (kvartal = Q). As from 2006 the monthly indices are replaced by quarterly indices (Q = Quarter).

2)      Beräknad av Eurostat. Estimated by Eurostat.

3)      Prognos inskickad av resp. EU-land i september. För Sverige redovisas dock aktuella indextal. Estimated by the countries in September. For Sweden the indices are the latest calculated.

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.