Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0806

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Prisutveckling på vissa produktionsmedel (delindex från PM-index)

8. Price trends for certain means of production (elementary indices from Input Price Index)

2000 = 100

2005

2006

2007

2005

Apr
Apr

2006

Apr
Apr

2007

Apr
Apr

2008

Apr
Apr

Diff, %

Apr 07-Apr 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

101,1

95,2

93,2

100,6

94,1

93,0

102,7

+

10,4

Insektsmedel Insecticides

118,0

110,1

107,2

118,7

108,4

106,9

115,4

+

8,0

Ogräsmedel Herbicides

98,6

90,9

93,1

98,5

89,3

93,9

128,0

+

36,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödselmedel (mineralgödsel)
Fertilizers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel Straight fertilizers

134,7

139,5

150,3

136,0

138,9

143,5

204,9

+

42,7

Sammansatta Compounds

123,3

130,0

139,1

123,0

131,0

130,9

212,4

+

62,3