Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0806

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Avräkningspriser för vegetabilieprodukter (kronor per 100 kg)

9. Producer prices for crop products (SEK per 100 kg)

 

2004

2005

2006

20071

2005

2006

2007

20081

 

 

 

 

 

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete2 Winter wheat

97,2

90,9

103,8

190,0

94,1

93,5

126,4

208,4

Råg2 Rye

86,6

91,3

103,3

185,9

89,7

98,4

127,0

204,2

Havre2 Oats

76,0

84,4

103,1

150,5

80,3

91,6

120,5

159,1

Korn2 Barley

85,1

81,9

91,2

159,7

84,2

88,5

113,3

180,2

Rågvete2 Triticale

84,3

82,5

95,2

175,6

86,4

85,0

113,4

185,6

Oljeväxter3 Oil seed

185,8

198,3

217,1

307,4

..

..

..

..

Sockerbetor4 Sugar beets

40,9

42,4

30,3

27,6

..

..

..

..

Matpotatis5
Potatoes for consumption

207,6

142,7

193,8

263,9

147,0

165,0

309,6

235,2

Potatis för stärkelse6
Potatoes for starch

52,2

46,1

45,0

45,4

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för 2007 års skörd är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2007 are preliminary and can therefore be revised later.

2)      Vid leveransort för vara av normalkvalitet vid 14 % vattenhalt samt för höstvete vid 11 % proteinhalt. Årsmedelpriser beräknas som sammanvägda månadspriser med avseende på levererade kvaliteter. At the place of delivery, for cereals with water content 14 % and for Winter Wheat with protein content 11 %, the annual prices are calculated as weighted arithmetic means of monthly prices.

3)      Avser 9 % vattenhalt. Pris redovisas endast för månaderna september till december. The price refers to 9 % water content and is calculated only for September to December.

4)      Sammanvägt pris för A- och B-betor vid 16 % sockerhalt. Fr.o.m. år 2006 avser priset EUs minimipris för sockerbetor. Pris redovisas endast för månaderna september till december. Average price för A- and B-beets at sugar content 16 %. From the year 2006 the price refers to EU:s minimum price for sugar beets. Prices are calculated only for September to December.

5)      Södra och mellersta Sverige. Pris redovisas endast för månaderna oktober till april. In the southern parts of Sweden, prices are calculated only for October to April.

6)      EUs minimipris och kompensationsbelopp vid 17 % stärkelsehalt. Pris redovisas endast för månaderna september till december. The EU minimum price and compensation amount at 17 % starch content and is calculated only for September to December.