Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0807

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Input Price Index

2000 = 100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2005

2006

2007

2005

Maj
May

2006

Maj
May

2007

Maj
May

2008

Maj
May

Diff, %

Maj 07-
Maj 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,9

107,3

110,0

120,8

107,7

110,3

114,6

138,1

+

20,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,6

136,1

146,8

145,4

131,0

148,6

140,3

177,0

+

26,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilizers and soil improvers

6,8

129,2

134,9

144,9

130,5

135,2

137,8

222,9

+

61,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

3,0

100,7

93,4

94,2

100,5

92,0

94,6

120,2

+

27,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

0,9

118,0

120,3

124,3

118,5

120,5

124,8

143,1

+

14,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

22,6

103,4

105,8

128,6

103,9

104,8

119,6

158,1

+

32,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning
Maintenance of materials

8,1

129,2

131,8

137,1

129,1

131,4

136,5

142,4

+

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av byggnader
Maintenance of buildings

2,3

113,4

119,3

127,4

113,8

118,7

128,0

133,2

+

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

18,9

109,6

110,4

112,7

110,0

108,8

113,6

114,3

+

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning
Goods and services
currently consumed

79,1

114,8

118,0

127,4

114,5

117,5

123,2

150,3

+

22,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Materials

15,3

120,7

124,1

128,4

120,0

123,6

128,0

133,3

+

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,6

112,7

119,1

128,0

112,9

118,1

128,4

133,2

+

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to agricultural invest-

ment

20,9

118,6

122,7

128,3

118,1

122,1

128,1

133,3

+

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

115,6

119,0

127,6

115,2

118,5

124,2

146,7

+

18,1