Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0807

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Output Price Index

2000=100

Vägnings-

tal, %

2005

2006

2007

2005

Maj
May

2006

Maj
May

2007

Maj
May

2008

Maj
May

Diff, %

Maj 07-
May 08

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

90,5

98,5

181,4

93,9

94,2

132,6

187,0

+

41,0

Korn Barley

2,4

87,3

100,0

184,5

90,6

94,4

147,4

184,5

+

25,1

Havre Oats

2,0

89,8

108,7

159,7

86,0

112,7

120,2

152,1

+

26,5

Råg Rye

0,4

96,1

107,2

199,6

94,6

104,2

143,5

182,2

+

27,0

Annan spannmål Other cereals

0,4

92,8

103,6

198,9

97,9

96,3

143,7

202,3

+

40,7

Spannmål Cereals1

10,6

90,0

101,3

179,4

91,8

98,1

134,5

180,3

+

34,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

137,2

150,2

212,6

123,9

141,8

158,1

231,3

+

46,2

Sockerbetor Sugar beets

3,7

110,7

79,0

72,0

106,8

110,7

79,0

72,0

-

8,8

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

86,5

91,6

98,1

86,5

91,6

98,1

98,1

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

114,4

90,5

94,8

109,1

115,3

91,9

97,7

+

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

106,0

110,0

121,4

108,4

103,5

116,5

126,3

+

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

108,4

116,1

116,3

112,5

122,4

111,6

115,1

+

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

99,8

145,7

193,4

106,2

120,8

233,6

169,6

-

24,0

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

130,5

127,0

144,4

130,5

126,6

146,0

157,1

+

7,6

Annan potatis Other potatoes

0,5

91,9

89,8

90,6

104,1

91,9

89,8

90,6

+

0,9

Potatis Potatoes

4,0

101,4

137,5

177,1

108,0

117,9

201,2

159,4

-

20,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

122,2

114,4

132,5

120,2

144,1

111,0

126,5

+

13,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

103,0

109,8

139,9

105,1

111,0

126,5

139,1

+

9,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

98,6

107,0

105,1

99,3

107,5

103,2

125,1

+

21,3

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

99,0

107,7

105,5

99,8

108,2

103,7

125,6

+

21,2

- Kalv Calves

0,4

87,8

90,1

93,8

88,8

90,0

92,4

113,9

+

23,4

Svin Pigs

12,1

96,8

96,8

94,2

93,2

95,8

90,0

104,0

+

15,6

Får och getter Sheep and goats

0,3

114,4

114,6

115,4

138,1

135,3

135,3

154,9

+

14,5

Fjäderfä Poultry

3,1

98,1

96,3

104,0

98,2

95,3

100,1

137,5

+

37,4

Andra djur Other animals

1,4

68,1

81,9

92,6

66,7

85,7

92,8

96,3

+

3,8

Djur Animals

26,9

96,4

100,0

99,6

95,2

100,0

96,7

116,0

+

19,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

91,7

90,6

98,3

91,1

89,8

89,8

114,4

+

27,4

Ägg Eggs

2,8

97,7

107,8

117,8

94,8

109,6

115,7

149,4

+

29,1

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

113,1

150,0

115,5

109,2

147,5

121,7

109,3

-

10,2

Animaliska produkter
Animal products

36,2

92,9

94,2

100,4

92,1

93,4

92,9

116,9

+

25,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

94,4

96,6

100,1

93,4

96,2

94,6

116,5

+

23,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

97,6

101,5

114,8

97,7

101,7

106,4

124,8

+

17,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för ny skörd 2007 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2007 are preliminary and therefore they can be revised later.