Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0807

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2000 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2005

2006

2007

2005
Maj
May

2006
Maj
May

2007
Maj
May

2008
Maj
May

Diff, %1
Maj 07-
Maj 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

111,8

111,9

120,4

110,1

111,7

117,1

145,6

+

24,3

Mjukt bröd Bread

13,3

106,7

107,7

115,9

104,0

107,7

114,1

131,4

+

15,2

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,3

136,6

163,2

229,9

144,9

148,9

246,5

298,7

+

21,2

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

31,5

112,8

114,2

123,8

111,2

113,7

122,4

143,5

+

17,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,3

112,1

110,8

116,3

112,1

110,7

112,5

124,6

+

10,8

Grädde Cream

3,8

S

S

S

S

S

S

107,8

+

7,7

Smör Butter

S

107,3

106,7

109,7

107,1

106,1

107,1

S

 

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

3,0

S

S

S

S

S

S

133,0

+

18,3

Mejeriprodukter
Dairy products

31,8

110,0

109,7

112,4

110,3

110,0

109,8

128,9

+

17,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

119,2

133,2

143,5

121,6

136,2

142,8

170,2

+

19,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

6,1

108,9

111,1

109,2

109,3

111,3

108,8

132,1

+

21,4

Griskött Pig meat

3,7

100,5

104,4

109,9

99,2

102,4

109,9

125,1

+

13,8

Fjäderfäkött Poultry meat

3,3

101,0

96,7

98,8

102,1

98,4

95,7

112,1

+

17,0

Annat kött Other meat

1,3

S

S

S

S

S

S

132,3

+

15,4

Kött Meat

14,4

104,6

105,5

107,0

104,8

105,5

106,0

124,9

+

17,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,5

105,8

106,2

107,8

105,7

105,5

107,8

110,1

+

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

34,9

105,4

106,0

107,6

105,5

105,6

107,1

116,3

+

8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

68,5

107,7

108,3

110,5

108,0

108,3

109,1

123,2

+

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

109,4

110,2

114,8

109,1

110,0

113,4

129,5

+

14,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.