Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0807

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2000 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2005

2006

2007

2005
Maj
May

2006
Maj
May

2007
Maj
May

2008
Maj
May

Diff, %1
Maj 07-
Maj 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

99,9

98,1

100,1

99,9

98,0

99,0

109,4

+

10,4

Mjukt bröd Bread

13,4

106,1

106,4

111,3

106,1

106,0

109,6

122,2

+

11,6

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,9

110,7

119,7

137,2

113,3

112,7

144,7

141,0

-

2,6

Socker Sugar

0,8

104,6

104,8

105,6

104,8

104,8

105,4

106,0

+

0,6

Margarin Margarine

3,8

102,4

102,8

104,5

102,0

102,6

103,3

113,6

+

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

32,6

102,8

102,7

106,5

102,8

102,1

105,5

115,9

+

9,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,8

113,3

113,6

114,6

113,1

113,8

113,8

123,3

+

8,4

Grädde Cream

3,4

108,6

108,3

108,8

108,8

108,6

107,8

113,0

+

4,9

Smör Butter

0,6

105,7

104,6

102,8

105,8

105,0

101,0

109,5

+

8,4

Ost Cheese

11,2

104,8

104,2

106,2

104,6

104,0

105,1

120,4

+

14,5

Glass Ice cream

3,4

99,2

97,9

99,0

99,1

98,2

98,8

105,5

+

6,7

Mejeriprodukter
Dairy products

31,4

107,8

107,3

108,5

107,7

107,4

107,7

118,4

+

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

109,8

112,2

115,0

109,7

112,1

112,9

127,8

+

13,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,9

113,8

120,2

122,9

114,5

119,7

123,4

145,6

+

18,0

Griskött Pig meat

3,6

114,9

118,8

120,6

115,0

118,4

121,2

130,1

+

7,4

Fjäderfäkött Poultry meat

3,2

99,7

99,1

98,2

100,6

99,5

97,5

106,7

+

9,5

Annat kött Other meat

1,3

115,3

113,6

117,2

115,7

113,2

118,0

114,6

-

2,9

Kött Meat

14,0

110,8

114,5

116,1

111,4

114,2

116,3

129,6

+

11,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,9

103,7

104,0

105,0

103,4

103,6

105,1

108,4

+

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,9

106,7

108,4

109,5

106,8

108,0

109,7

116,9

+

6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,4

107,1

107,9

109,1

107,1

107,8

108,7

117,8

+

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

105,5

106,0

108,1

105,5

105,7

107,5

117,0

+

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.