Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0807

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Output Price Index for the EU market

2000 = 100

2005

2006

20073

Första kvartalet First quarter 1

 

 

 

2005

2006

2007

2008

Diff, %
07 - 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU272

106,5

112,2

122,62

108,8

112,5

117,1

135,52

+

15,7

be

Belgien Belgium

100,8

108,7

112,6

..

112,5

123,0

117,5

-

4,5

bg

Bulgarien Bulgaria

100,3

104,0

125,4

..

109,5

110,0

144,1

+

31,0

cz

Tjeckien Czech Republic

96,2

97,3

113,6

97,9

93,5

105,9

134,2

+

26,7

dk

Danmark Denmark

93,4

98,8

101,0

92,7

95,9

97,1

114,9

+

18,3

de

Tyskland Germany

98,8

107,5

118,2

..

103,1

112,0

131,1

+

17,1

ee

Estland Estonia

130,8

133,6

145,4

..

132,9

140,0

172,9

+

23,5

ie

Irland Ireland

102,3

107,4

118,0

104,9

107,2

108,1

130,5

+

20,7

gr

Grekland Greece

125,0

133,2

142,6

128,1

135,7

130,5

150,7

+

15,5

es

Spanien Spain

110,2

109,2

115,8

120,5

118,1

113,4

124,5

+

9,8

fr

Frankrike France

97,4

102,3

113,9

100,9

101,0

105,6

128,9

+

22,1

it

Italien Italy

105,7

109,0

113,3

111,6

109,2

107,0

119,4

+

11,6

cy

Cypern Cyprus

121,9

128,7

134,7

122,0

121,2

135,0

148,0

+

9,6

lv

Lettland Latvia

140,3

147,1

175,3

..

148,8

168,8

211,6

+

25,4

lt

Litauen Lithuania

116,4

137,3

164,6

112,8

132,9

159,4

181,8

+

14,1

lu

Luxemburg Luxembourg

103,1

104,9

114,0

104,6

102,8

105,1

127,5

+

21,3

hu

Ungern Hungary

105,2

116,3

142,1

109,1

115,2

128,0

175,1

+

36,8

mt

Malta Malta

97,0

97,6

102,1

104,0

99,3

99,0

113,3

+

14,4

nl

Nederländerna Netherlands

101,0

112,4

118,0

..

113,3

124,3

123,22

-

0,9

at

Österrike Austria

102,6

107,8

116,2

..

105,7

113,9

131,0

+

15,0

pl

Polen Poland

103,7

111,5

127,7

104,6

111,9

124,5

139,22

+

11,8

pt

Portugal Portugal

108,9

113,3

118,3

114,3

114,6

127,9

120,9

-

5,5

ro

Rumänien Rumania

215,8

236,2

282,0

..

247,8

256,3

318,2

+

24,2

si

Slovenien Slovenia

113,7

118,9

128,6

..

115,4

120,7

148,0

+

22,6

sk

Slovakien Slovakia

101,3

101,1

106,6

..

100,9

101,7

115,0

+

13,1

fi

Finland Finland

98,9

103,2

109,3

..

100,2

106,6

119,6

+

12,2

se

Sverige Sweden

97,6

101,5

114,8

97,3

99,0

105,4

127,6

+

21,1

uk

Storbritannien United Kingdom

109,7

114,2

129,3

..

111,1

121,1

158,1

+

30,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Från och med 2006 redovisas för EU-länderna kvartalsvisa indextal istället för månadsindex (kvartal = Q). As from 2006 the monthly indices are replaced by quarterly indices (Q = Quarter).

2)      Beräknad av Eurostat. Estimated by Eurostat.

3)      Prognos inskickad av resp. EU-land i september. För Sverige redovisas dock aktuella indextal. Estimated by the countries in September. For Sweden the indices are the latest calculated.

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.