Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0808

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2008:6-7
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2008:6-7
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel steg enligt PM-index med i genomsnitt 19,2 % mellan juli 2007 och juli 2008. Priserna för Gödnings- och jordförbättringsmedel har ökat mest (69,5 %). Även priserna för Djurfoder (28,8 %), Växtskyddsmedel (27,1 %) och Energi och smörjmedel (31,1 %) steg kraftigt under perioden.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index åren 2005-2008 (2000 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 16,0 % mellan juli 2007 och juli 2008. Den stora ökningen beror främst på att delindexserierna Djur och Mjölk stigit med 24,4 % resp. 28,4 %.

Priserna på Vegetabilieproduktion ökade i genomsnitt med 4,1 %, och priserna på Animalieproduktion ökade med 26,1 % under perioden. På animaliesidan har förutom priset på Mjölk, även priserna på Ägg och Fjäderfä stigit relativt mycket.

 

Figur B. Utvecklingen av A-index åren 2005-2008 (2000 = 100)

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 13,7 % mellan juli 2007 och juli 2008. Vegetabilier, Mejeriprodukter och Ägg bidrog kraftigast till detta. För dessa var ökningen 17,7 %, 15,6 % resp. 18,7 %.

KPI-J ökade med 11,0 % mellan juli 2007 och juli 2008. Priserna på Mjukt matbröd (13,3 %) och Matpotatis (53,6 %) samt Ost (15,6 %) och Nötkött (20,2 %) har stigit mest. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 4,1 %.