Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0808

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2000 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2005

2006

2007

2005
Juli
July

2006
Juli
July

2007
Juli
July

2008
Juli
July

Diff, %1
Juli 07-
Juli 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

111,8

111,9

120,4

110,8

111,5

117,3

145,6

+

24,1

Mjukt bröd Bread

13,3

106,7

107,7

115,9

105,9

107,4

113,9

130,9

+

14,9

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,3

136,6

163,2

229,9

129,3

150,4

225,2

287,9

+

27,8

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

31,5

112,8

114,2

123,8

111,9

113,5

121,9

143,5

+

17,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,3

112,1

110,8

116,3

112,1

110,8

116,5

125,5

+

7,7

Grädde Cream

3,8

S

S

S

S

S

S

108,3

+

7,8

Smör Butter

S

107,3

106,7

109,7

108,0

106,8

105,5

S

 

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

3,0

S

S

S

S

S

S

132,6

+

26,0

Mejeriprodukter
Dairy products

31,8

110,0

109,7

112,4

109,7

109,6

111,0

128,4

+

15,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

119,2

133,2

143,5

116,9

136,2

141,6

168,1

+

18,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

6,1

108,9

111,1

109,2

109,3

112,3

109,6

130,3

+

18,8

Griskött Pig meat

3,7

100,5

104,4

109,9

101,8

102,6

111,2

124,2

+

11,7

Fjäderfäkött Poultry meat

3,3

101,0

96,7

98,8

102,0

95,0

95,7

118,1

+

23,4

Annat kött Other meat

1,3

S

S

S

S

S

S

132,0

+

15,2

Kött Meat

14,4

104,6

105,5

107,0

105,5

105,1

106,7

125,4

+

17,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,5

105,8

106,2

107,8

106,7

106,3

108,8

110,8

+

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

34,9

105,4

106,0

107,6

106,3

105,9

108,0

116,9

+

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

68,5

107,7

108,3

110,5

108,0

108,2

110,1

123,2

+

11,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

109,4

110,2

114,8

109,3

110,0

113,9

129,5

+

13,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.