Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0808

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2000 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2005

2006

2007

2005
Juli
July

2006
Juli
July

2007
Juli
July

2008
Juli
July

Diff, %1
Juli 07-
Juli 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

99,9

98,1

100,1

99,7

98,0

100,1

111,1

+

11,0

Mjukt bröd Bread

13,4

106,1

106,4

111,3

106,2

106,6

109,2

123,7

+

13,3

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,9

110,7

119,7

137,2

97,9

124,8

124,9

192,0

+

53,6

Socker Sugar

0,8

104,6

104,8

105,6

103,9

105,2

105,6

106,4

+

0,8

Margarin Margarine

3,8

102,4

102,8

104,5

102,0

102,9

103,4

116,1

+

12,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

32,6

102,8

102,7

106,5

102,0

103,0

104,9

120,0

+

14,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,8

113,3

113,6

114,6

113,2

113,4

113,7

123,9

+

9,0

Grädde Cream

3,4

108,6

108,3

108,8

108,8

108,4

108,6

113,3

´+

4,4

Smör Butter

0,6

105,7

104,6

102,8

105,9

105,3

102,3

111,1

+

8,6

Ost Cheese

11,2

104,8

104,2

106,2

104,5

104,2

104,9

121,2

+

15,6

Glass Ice cream

3,4

99,2

97,9

99,0

98,8

97,8

98,8

105,5

+

6,7

Mejeriprodukter
Dairy products

31,4

107,8

107,3

108,5

107,6

107,2

107,7

119,1

+

10,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

109,8

112,2

115,0

108,6

111,5

114,4

129,0

+

12,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,9

113,8

120,2

122,9

115,8

122,1

122,3

147,1

+

20,2

Griskött Pig meat

3,6

114,9

118,8

120,6

115,9

119,2

121,5

133,4

+

9,8

Fjäderfäkött Poultry meat

3,2

99,7

99,1

98,2

99,6

100,6

97,9

108,8

+

11,1

Annat kött Other meat

1,3

115,3

113,6

117,2

121,8

113,2

122,9

116,7

-

5,0

Kött Meat

14,0

110,8

114,5

116,1

112,4

115,7

116,6

131,8

+

13,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,9

103,7

104,0

105,0

104,4

104,3

105,1

109,8

+

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,9

106,7

108,4

109,5

107,8

109,1

109,8

118,6

+

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,4

107,1

107,9

109,1

107,5

108,2

108,8

119,0

+

9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

105,5

106,0

108,1

105,5

106,3

107,4

119,2

+

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.