Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0809

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2000 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2005

2006

2007

2005
Aug
Aug

2006
Aug
Aug

2007
Aug
Aug

2008
Aug
Aug

Diff, %1
Aug 07-
Aug 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

99,9

98,1

100,1

99,8

98,0

100,4

111,4

+

11,0

Mjukt bröd Bread

13,4

106,1

106,4

111,3

106,5

106,5

110,0

124,0

+

12,8

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,9

110,7

119,7

137,2

96,3

120,7

128,1

179,8

+

40,3

Socker Sugar

0,8

104,6

104,8

105,6

103,8

105,2

105,7

107,0

+

1,3

Margarin Margarine

3,8

102,4

102,8

104,5

102,3

103,2

103,5

116,3

+

12,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

32,6

102,8

102,7

106,5

102,1

102,8

105,5

119,7

+

13,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,8

113,3

113,6

114,6

113,1

113,7

113,6

124,0

+

9,1

Grädde Cream

3,4

108,6

108,3

108,8

107,9

108,8

108,4

114,5

+

5,6

Smör Butter

0,6

105,7

104,6

102,8

106,1

105,3

101,8

110,7

+

8,7

Ost Cheese

11,2

104,8

104,2

106,2

104,2

103,6

105,1

121,0

+

15,1

Glass Ice cream

3,4

99,2

97,9

99,0

98,9

98,0

99,2

105,8

+

6,7

Mejeriprodukter
Dairy products

31,4

107,8

107,3

108,5

107,4

107,2

107,7

119,2

+

10,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

109,8

112,2

115,0

109,1

111,9

113,9

130,3

+

14,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,9

113,8

120,2

122,9

115,8

124,1

122,6

147,5

+

20,3

Griskött Pig meat

3,6

114,9

118,8

120,6

115,4

118,8

119,4

130,6

+

9,4

Fjäderfäkött Poultry meat

3,2

99,7

99,1

98,2

99,0

101,0

98,0

109,9

+

12,1

Annat kött Other meat

1,3

115,3

113,6

117,2

116,7

105,2

120,7

118,0

-

2,2

Kött Meat

14,0

110,8

114,5

116,1

111,6

115,8

116,0

131,7

+

13,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,9

103,7

104,0

105,0

103,7

104,8

105,3

110,8

+

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,9

106,7

108,4

109,5

107,1

109,4

109,6

119,1

+

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,4

107,1

107,9

109,1

107,1

108,4

108,8

119,4

+

9,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

105,5

106,0

108,1

105,3

106,4

107,6

119,4

+

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.